2013-01-30 15:53Pressmeddelande

TMF höll riksdagsseminarium om piratkopiering

null

Med god representation från flertalet riksdagspartier höll Trä- och Möbelföretagen, TMF en utbildning i immaterialrättsfrågor på onsdagen. Piratkopiering av möbler är ett växande problem, och träffen med riksdags-ledamöterna var ett viktigt led i diskussionen om behovet av de förändringar som behöver göras i lagar och regelverk. Seminariet initierades och arrangerades av riksdagsledamoten Per Åsling(C).

Johan Lindau, vd Blå Station, Lars Bülow, vd Lammhults Möbler samt Cecilia Ask Engström, TMF höll i seminariet.

Lars Bülow anser att piratkopieringen på allvar utmanar de kreativa näringarna, att det är ett långt större problem än utebliven försäljning på en enstaka produkt för ett enskilt företag; det handlar i stället om arbetstillfällen, entreprenörskap och nyföretagande.

-  Möbelbranschen behöver ett gott innovationsklimat, det är en överlevnadsfråga för möbelindustrin. Vem vill investera i produktutveckling och innovationer om pengarna inte kommer tillbaka?

Johan Lindau som konstaterar att 40 % av Blå Stations produkter kopieras, är inne på samma linje:

-  Problemet handlar inte om att det är ett visst antal möbelproducenter att tycka synd om. Det är både skattepengar och inte minst arbetstillfällen som går förlorade.

Cecilia Ask Engström, chef för branschutveckling på TMF inledde med att berätta om den svenska möbelindustrin och poängterade att industrins tillgångar bygger alltmer på immateriella värden och kunskap. År 1975 bestod 80 procent av de 500 största svenska företagens tillgångar av byggnader, maskiner och liknande. 2005 grundades 80 procent av företagens marknadsvärden på immateriella tillgångar. Därför ökar vikten av att skapa förutsättningar för kunskapsutveckling

-  Problemet med immaterialrättsintrång är stort och utbrett, vi arbetar med att komma åt de här problemen på olika sätt och på olika arenor, berättar Cecilia Ask Engström. Till stor del bottnar problemet i brist på kunskap – hos branschen såväl som allmänheten, men också hos våra politiker och även domstolarna. Vi behöver nå ut brett både med kunskap och med att medvetandegöra problemet, och därför var det så kul att vi fick möjlighet att komma till riksdagen i dag, avslutar Cecilia Ask Engström.

TMF håller utbildningar för branschen i immaterialrättsfrågor och kommer också att arrangera en paneldiskussion på Stockholm Furniture Fair nästa vecka där ledande journalister och medierepresentanter kommer att diskutera medias roll.

För mer information vänligen kontakta:

Cecilia Ask Engström, chef branschutveckling Trä- och Möbelföretagen 070-381 72 06
Susanne Rudenstam, kommunikationschef Trä- och Möbelföretagen 070-214 37 72

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med medlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarfrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler