2007-01-08 13:34Pressmeddelande

TMF förstärker organisationen

Ronnie Andersson anställts som chef för den nya bygga-divisionen inom TMF, Ronnie kommer också att bli vice VD.

TMF omorganiseras nu i två sektioner; bygga och bo. Inom bygga kommer de företag som tillverkar trähus och byggnadssnickerier som exempelvis fönster, dörrar och golv att organiseras. Inom boende organiseras företag som tillverkar möbler, inredningar, kök och bad.

Från och med den 1 januari har Ronnie Andersson anställts som chef för bygga-divisionen, Ronnie kommer också att vara vice VD för TMF. Ronnie är utbildad snickare med arbete hos bl a Platzer Bygg och LKAB. Efter civilingenjörsutbildning på KTH, väg- och vattenbyggnadslinjen, har han varit verksam som VD/koncernchef för Roslagsbostäder i Norrtälje, Sollentunahem i Sollentuna och Riksbyggen. Ronnie är 52 år och kommer ursprungligen från Kiruna och är numera bosatt i Norrtälje.

Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisation för den träförädlande industrin. Industrin omsätter 60 miljarder kronor och sysselsätter 45 000 personer.

Leif G Gustafsson
VD
070-492 73 20
leif.gustafsson@tmf.se

Susanne Rudenstam
Information
070-214 37 72
susanne.rudenstam@tmf.se


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler