2015-01-28 08:30Pressmeddelande

TMF, Färg &Blanche och Stockholmsmässan i utställningssamarbete: Skandinaviska möbeln – bakom kulissen

null

Vilka värden står modern skandinavisk möbelindustri för? Vilken roll spelar innovation, hantverk och närhet mellan konstruktion och produktion i skapandet av en möbel? Och hur förändras produktionslandskapet med den ökade betydelsen av miljöfrågor? På Stockholm Furniture & Light Fair, 3-7 februari, visas utställningen ”Inside Scandinavian Design” som belyser viktiga aspekter av arbetet bakom skandinaviska möbler.

”Inside Scandinavian Design” är ett samarbete mellan TMF, Stockholm Furniture & Light Fair samt de två formgivarna Fredrik Färg och Emma Marga Blanche.
Utställningen följer ett urval av produkter från idé till förverkligande och visar samtidigt processen för utformning, utveckling och produktion, liksom de utmaningar som ligger i att skapa något som håller länge på marknaden.

TMF:s chef för branschutveckling, Cecilia Ask Engström, ser ett stort behov av att ta besökarna ”bakom kulissen” i en väldigt framgångsrik industri, för att – inte minst – visa upp dolda, men högst avgörande värden.

- Alla möbler och all design börjar med att något skapas i någons fantasi. Den här utställningen ger möjlighet att ta del av processen kring utvecklingen av produkten genom olika innovativa och estetiska lösningar – saker som bidrar till framgång och till att skandinaviska möbler tar plats ute i världen, säger Cecilia Ask Engström.

- När jag reser och träffar företag runt om i Sverige så ser jag vilka fantastiska historier som finns bakom många möbler. Med utställningen vill vi tydliggöra för kunden att det finns så mycket mer bakom en möbel än det man ser med blotta ögat.

Guidning – ”Inside Scandinavian Design”
Utställningen, i monter A33:18, öppnar tisdagen den 3 februari med en presentation av Färg & Blanche kl 10:00. Färg & Blanche erbjuder sedan en guidad tur per dag, tisdag-fredag 3/2-6/2.
Tider: • 3/2 kl 13.30 • 4/2 kl 11.30 • 5/2 respektive 6/2 kl 13.00.

Mer om ”Inside Scandinavian Design”:
• På Stockholm Furniture & Light Fairs webbplats; press respektive och utställning
• På TMF:s webbplats; www.tmf.se/insidescandinaviandesign

TMF på mässan - I anslutning till utställningen finns TMF i monter AG:38, som också formgivits av Färg & Blanche. Vi fokuserar på den skandinaviska möbeln och informerar om vårt framgångsrika märkningssystem, Möbelfakta.

För mer information, kontakta gärna:
Cecilia Ask Engström, chef branschutveckling TMF, 070-381 72 06, cecilia.ask.engstrom@tmf.se
David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 070-562 72 04, anne.radestad@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler