2017-03-15 07:33Pressmeddelande

TMF driver utvecklingen av kostnadseffektiva lågenergihus

null

Trä- och Möbelföretagen, TMF, är initiativtagare till ett innovationskluster för energieffektiva småhus (BeSmå), som nu fått 3-årig finansiering från Energimyndigheten och sammanlagda anslag på 15 miljoner kronor. Målet är att driva energiutvecklingen för att hitta så kostnadseffektiva alternativ som möjligt.
- Det finns andra som jobbar för energieffektiva lösningar men skillnaden är vårt fokus på energieffektiva hus till en låg kostnad med industriell tillverkning. Husköpare är en grupp som redan är hårt utsatt på grund av olika finansiella krav, säger Anders Rosenkilde, chef för teknisk utveckling på TMF.

TMF har sedan länge arbetat med att hitta och genomföra energieffektiva lösningar för att minska energiförbrukningen i nybyggda hus – ett arbete som nu underlättas med BeSmå. Klustret syftar till att skapa förbättrade förutsättningar för produktion av kostnadseffektiva småhus med lågt energi- och effektbehov samt att öka förutsättningarna för fler lönsamma och energieffektiviserande åtgärder i befintliga småhus.

Anders Rosenkilde lyfter fram en viktig faktor – att hitta metoder som fungerar industriellt.

- Kostnaden måste ner för att det här ska få fart och för att lågenergihus ska kunna slå sig in bredare på husmarknaden. Det är inga problem att bygga ett passivhus med låg energiförbrukning, men merkostnaderna gör att de knappt utgör 1 procent av det totala småhusbyggandet under ett år. Vi måste hitta metoder som är anpassade till industriell tillverkning.

BeSmå vill även nå ut till branschen och småhusägare med budskapet om att med ett lågenergihus följer mervärden såsom lägre levnadskostnader och högre disponibel inkomst. Klustret har därmed både ett ekonomiskt och tekniskt fokus när det gäller energifrågan.

- Kostnaden är något som redan idag drabbar husköpare hårt genom allt tuffare finansiella krav och lånevillkor. Det måste vi ändra på, säger Anders Rosenkilde.

TMF är projektägare och samarbetar med WSP ifråga om projektledning, koordinering och expertstöd samt SP/RISE för expertstöd inom uppvärmning och ventilation.
Från branschen deltar tolv av TMF:s medlemsföretag som producerar småhus samt ett flertal medlemsföretag som tillverkar fönster, dörrar och kök. Innovationsklustrets arbete följer två spår och - förutom nyproduktion – handlar det om renovering.

Klustrets aktiviteter kommer att bedrivas i form av seminarier, workshops, utbildningar, utredningar och utvecklingsprojekt. Läs mer på energieffektivasmahus.se.

För mer information, kontakta gärna:

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler