2012-12-04 15:00Pressmeddelande

TMF diskuterar yrkesutbildningarnas överlevnad med regeringen

Utbildningar som är viktiga för att företag inom trä- och möbelindustrin ska kunna tillgodose sin kompetensförsörjning läggs ner. Den 4 december träffar en delegation från Trä- och Möbelföretagen – TMF – utbildningsdepartementet för att lägga fram industrins krav på yrkesutbildningar.

Under senare tid har ett stort antal trätekniska gymnasieutbildningar försvunnit och det råder osäkerhet kring de statliga anslagen till trätekniska utbildningar inom yrkeshögskolan (fristående icke-akademiska eftergymnasiala utbildningar). Därmed är utbildningarna som förser trä- och möbelindustrins branscher med kvalificerad arbetskraft hotade. Detta i kombination med de kommande stora pensionsavgångarna riskerar att påverka företagens kompetensförsörjning och därmed framtida konkurrenskraft negativt.

- Även om många företag just nu har en svag marknad så måste vi blicka framåt. Vi ser på sikt en ljusning i konjunkturen och när det väl vänder kommer industrin att ha ett stort behov av kvalificerade medarbetare. Därför vill vi se ett proaktivt agerande från regeringens sida gällande de gymnasiala yrkesutbildningarna och yrkeshögskolan. Under vårt möte med utbildningsdepartementet den 4 december vill vi tydliggöra vilka krav trä- och möbelindustrin ställer på de yrkestekniska programmen, säger Henrik Smedmark, utbildningsansvarig på TMF.

Trä- och möbelindustrin i Sverige sysselsätter cirka 33 000 personer och omsätter över 60 miljarder kronor. En stor del av industrins företag finns på mindre orter eller i glesbygd och är ofta den dominerande arbetsgivaren med stor inverkan på den lokala sysselsättningen. En aktuell rekryteringsprognos genomförd på uppdrag av TMF visar att rekryteringsbehovet är stort på fem års sikt, och att företagen efterfrågar alltmer högre utbildad arbetskraft. Företagen är i stort behov av kvalificerade yrkesarbetare såsom CNC-operatörer, maskinsnickare och ytbehandlare. Även på tjänstemannasidan växer rekryteringsbehovet - här behövs byggingenjörer, konstruktörer, tekniker och kvalificerade säljare.

För att möta industrins kompetensbehov vill Trä- och Möbelföretagen att:

• Anslagen till yrkeshögskoleutbildningar anpassas för att möta den stora efterfrågan som finns hos företag och studerande.

• YH- myndigheten ska ta större hänsyn till hur viktig en ansökt YH-utbildning är för den regionala kompetensförsörjningen inom en bransch.

• Det inrättas branschråd enligt modell från de nationella programråden inom gymnasieskolan för att säkerställa näringslivets inflytande.

• Anslagen speglar kostnaderna för att genomföra kvalificerade utbildningar även för grupper med färre studerande, och att översyn görs för vilken tid ett godkännande för statligt stöd gäller.

Delegationen från TMF som besöker utbildningsdepartementet består av Henning Beyer, Åhmans i Åhus, Henry Jarlsson, Kinnarps, samt David Johnsson och Henrik Smedmark, TMF. Regeringens representanter är statssekreterarna Maria Arnholm och Bertil Östberg.

För mer information:
Henrik Smedmark, utbildningsansvarig TMF, 08-762 72 61, 0709-54 06 55, henrik.smedmark@tmf.se
För mer information om yrkeshögskoleutbildningar; gå till http://www.yhmyndigheten.se/

Bifogat är även TMF:s rekryteringsrapport för hösten 2012.

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med medlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarfrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler