2009-11-11 16:41Pressmeddelande

TMF arrangerar Yrkes-SM för möbelsnickare:

Att bli möbelsnickare betyder inte bara att man kommer att får ett roligt, varierat och efterfrågat yrke- det betyder också att man kan ställa upp i Yrkes-SM och med lite tur och mycket skicklighet ta sig till världsmästerskapen i London. Dessutom har man stor chans att få jobb - bara i Dalarna är rekryteringsbehovet stort de kommande åren.

När yrkes-SM startar i dag på Haraldsbo Gymnasium sätts åtta unga möbelsnickare på prov. Listan över verktyg som måste medföras är lång; stöt- och simshyvel, sickling. Men dagens träarbetare måste vara lika skickliga med datormusen eftersom träarbete är en modern industri som ställer höga krav på till exempel CNC-programmering.

- Svensk träindustri håller en mycket hög klass. Vårt landslag brukar alltid klara sig bra vid de internationella tävlingarna, säger Henrik Smedmark, utbildningsansvarig på Trä- och Möbelindustriförbundet som anordnar tävlingen.

- För att Sverige ska fortsätta vara ett ledande träland måste fler ungdomar få upp ögonen för att arbete inom trä- och möbelindustrin är ett både roligt och säkert val. En ny rekryteringsprognos visar dessutom att minst sex tusen personer rekryteras till industrin inom den närmaste tre åren. Många av dessa träförädlande företag finns i Dalarna, och på tre års sikt kommer det bara i Dalarna att behövas ca 500 personer. Yrkes-SM är ett led i vårt arbete för att få fler att välja träyrket, avslutar Henrik Smedmark.

De tävlande är:

Joakim Lundqvist, Fredrik Johansson och Johan Ekenberg från Haraldsbogymnasiet Falun, Martin Andersson och Robert Landström från Leksands gymnasium, Leksand, Patrik Andersson från Martin Koch gymnasiet, Hedemora samt Kim Backlund och Gustaf Dahlgren från Bolandsgymnasiet Uppsala.

Redaktionen är välkommen att närvara under dagen

Plats: Haraldsbogymnasiet, Kopparvägen1, Falun

Dag: Onsdagen den 11 november 2009

Tider: Tävlingen startar kl 8.00. Prisutdelning kl. 16.30. Bästa fototiderna 13.00-15.30

Kontaktpersoner:
Haraldsbogymnasiet: Lars-Olof Hedlund-Biörs, 070-3165896, Lars-Olof.Hedlund-Biors@falun.se

TMF: Henrik Smedmark, 08-762 72 61, 0709-54 06 55, henrik.smedmark@tmf.se

Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin och möbelindustrin. TMF representerar trä- och möbelindustrin som sammantaget sysselsätter 40 000 personer i ca 7.500 företag, med en samlad omsättning på 60 miljarder kronor. Förädlingsvärdet är högt och företagen är betydelsefulla arbetsgivare i huvudsakligen mindre orter över hela landet. Bland medlemmarna finns företag som producerar trähus, möbler, kök, fönster, dörrar, golv, snickerier samt träkomponenter.

TMF Box 55525, 102 04 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler