2014-11-13 08:38Pressmeddelande

Temadag för möbelbranschen: Framtiden i fokus på årets Möbeldag

null

Inspiration och kunskap - det är hörnstenarna för möbelsveriges självklara årliga forum, Möbeldagen. 2014 blir det extra mycket framtidsspaning med begrepp som Augmented Reality och Service-design, livscykelanalys samt föredrag om nya användningsområden för material. Möbeldagen anordnas den 18 november i Borås och är ett samarrangemang av TMF och SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). 

Datum och tid: 2014-11-18, kl 09:00–16:30
Plats:  Pulsen Konferens, Kyrkängsgatan 8, Borås

Möbeldagen är en given mötesplats för verksamma inom möbel- och inredningsbranschen. I årets utpräglade framtidstema håller bland annat Karine Magrethe Hauan, miljökonsult på Scandinavian Business Seating, en dragning om hur företag kan arbeta med livscykelanalys i utvecklingen av sina produkter och på så sätt skapa ett mer holistiskt synsätt.

- Många företag har ett ”vaggan till graven”-tänk när det gäller produkternas livscykel. På Scandinavian Business Seating har vi tagit steget ett snäpp längre och låter livscykeln gå hela vägen runt, från ”vaggan till vaggan”. Rent konkret tar vi ansvar för materialet i våra stolar ända fram till att de kan återanvändas och ingå i nya produkter, säger Hauan i en intervju med TMF:s branschtidning Trä & Möbelforum.

Bland årets övriga föredrag och talare på Möbeldagen finns Gustav Person, vars bord ”Spänna” tilldelades utmärkelsen Årets Möbel av Sköna Hem 2014, Swerea IVF som fokuserar på nya användningsområden för material samt en paneldiskussion om socialt ansvarstagande. Åhörarna kommer även att få bekanta sig med begreppet Augmented Reality där verkligheten förhöjs och förstärks via nya tekniska hjälpmedel.
Möbeldagen modereras av Peter Hallén som har gedigen branscherfarenhet som bland annat arkitekt, designer och föreläsare.

- För att behålla sin konkurrenskraft är det viktigt att företag ser möjligheter att utvecklas. Det kan handla om nya material och teknologier i produktionen, att vässa sin hållbarhetsstrategi eller att knyta nya tjänster och samarbetspartners till företaget. Genom Möbeldagen vill vi ge deltagarna information och inspiration inom intressanta och aktuella områden för möbelbranschen samt skapa tillfälle att träffa kollegor under trevliga former, säger Cecilia Ask Engström, chef för branschutveckling på TMF.

Läs merwww.tmf.se/mobeldagen
Detaljerat program – inkl. exakta tider - bifogas.

Välkommen!

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Ask Engström, chef branschutveckling TMF, cecilia.ask.engstrom@tmf.se, tfn. 08-762 72 06
Elin Quist, projektkoordinator TMF, elin.quist@tmf.se, tfn. 08-762 72 62
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, anne.radestad@tmf.se, tfn. 08-762 72 04

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler