2022-09-15 04:55Pressmeddelande

Sviktande orderingång och tuffare tider att vänta

Trähusbarometern 2 2022 - orderingång för småhus av trä.Trähusbarometern 2 2022 - orderingång för småhus av trä.

Trä- och Möbelföretagen, TMF:s färska prognos för påbörjade småhus 2022 ligger kvar på 13 000 stycken, vilket är oförändrat med vårens antagande. Det väntar dock tuffare tider framöver och såväl småhus som flerbostadshus kämpar med en sviktande orderingång. Småhusprognosen för 2023 sätts i nuläget på 10 500. Det visar årets andra Trähusbarometer, som innehåller statistik från TMF.

TMF:s prognos för påbörjade småhus baserar sig på statistik från SCB, olika omvärldsfaktorer och på den allmänna orderingången i branschen.
Under första halvåret 2022 minskade den totala orderingången för TMF:s medlemsföretag med 37 procent till 3 145 (4 984) småhus av trä, omfattande både styckebyggda och gruppbyggda hus, jämfört med samma period 2021.

- Några av orsakerna till det låga småhusbyggandet just nu är det osäkra omvärldsläget, bankernas kreditrestriktioner, kontantinsatsen samt amorteringskrav. Kreditrestriktionernas negativa effekt på nyproduktionen har i och med det höga prisläget på insatsvaror och höjda räntor ökat rejält, säger Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF.

- Men det finns även andra faktorer som påverkar småhusbyggandet lika mycket – inte minst frånvaron av småhustomter i den kommunala planeringen. Det utgör fortsatt det största hindret för ett ökat småhusbyggande.

Även minskad orderingång för flerbostadshus
Flerbostadshus å sin sida har en minskad orderingång på 48 procent när det gäller första halvåret 2022 jämfört med motsvarande period 2021.
Prognosen – baserad på antal kontrakterade leveranser ett år framåt (juli 2022-juni 2023) enligt TMF:s statistik för flerbostadshus med stomme av trä – visar på totalt 3 340 lägenheter. Samtliga lägenheter är i ordinära flerbostadshus.

Läs hela Trähusbarometernbifogad fil eller på tmf.se/trahusbarometern.
Nästa Trähusbarometer publiceras i mars 2023.

FAKTA TRÄHUSBAROMETERN: Trähusbarometern visar orderingången och leveranser för antal småhus och flerbostadshus av trä. Trähusbarometern innehåller även prognoser som baseras på information från husföretagen i TMF, företagens orderingång samt SCB:s statistik.
TMF:s statistik omfattar 32 medlemsföretag som tillverkar småhus, vars andel av den totala försäljningen av trähus i Sverige är ungefär 70 procent. Statistiken för flerbostadshus av trä omfattar huvuddelen av de företag som har egen industriell tillverkning av trästommar i Sverige.

Följ TMF på Facebook, Instagram & Twitter: /traomobeltmf_swe@Traomobel

För mer information, kontakta gärna:
- Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert TMF, 0708-19 67 12, gustaf.edgren@tmf.se
- Jakob Andrén, marknadsanalytiker TMF, 08-762 78 82, jakob.andren@tmf.se
- Alexandra Hernadi, kommunikationschef TMF, 070-916 94 30, alexandra.hernadi@tmf.se

 

 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. "Vi bygger och inreder Sverige". Bland de cirka 650 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 80 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Alexandra Hernadi
Kommunikationschef
Alexandra Hernadi