2017-11-16 10:39Pressmeddelande

Sveriges största piratkopieringsmål i hovrätten; Flera risker med att köpa piratkopior till hemmet

Fredagen den 17 november inleds rättegången mot Designers Revolt i Svea hovrätt, målet beräknas pågå till den 19 december. Målet är Sveriges största piratkopieringsmål. Rättighetsalliansen, som företräder rättighetshavarna, vill tillsammans med Trä- och Möbelföretagen (TMF) i samband med detta informera konsumenter som är osäkra på om de själva har köpt en piratkopia, vilket är olagligt. 

- Piratkopiering har blivit en industri med allvarligare konsekvenser än vad många förstår. Affärsidén är att tjäna så mycket pengar som möjligt på att sälja kopierade produkter väldigt billigt, därför sker ofta produktionen under vidriga villkor, säger David Johnsson, vd på Trä- och Möbelföretagen.

Piratkopiornas tillverkningsmetoder saknar insyn och undgår därför konsumentskydd i form av elsäkerhetstester, kontroll av kemikalier till exempel flamskydd, arbetsmiljö, reklamationsregler etcetera.

- Det handlar om grov organiserad brottslighet. I Designers Revolt-målet är intrången så omfattande att skadorna blivit oerhört kännbara för rättighetshavarna. Sverige har blivit en bas för piratkopierare då straffen är låga i förhållande till de ekonomiska värden som står på spel, säger Sara Lindbäck, Rättighetsalliansen och ombud för rättighetshavarna i Designers Revolt-målet.

Är man osäker på om man har köpt en piratkopia så kan följande tips vara till nytta:

Om man är på väg att handla på nätet men är osäker på om det är en äkta vara, kan man läsa Konsument Europas checklista för e-handel:

För mer information, kontakta gärna:

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se

Rättighetsalliansen arbetar i huvudsak mot olika former av nätbrott, till exempel piratkopiering, kränkningar och illegal handel. Rättighetsalliansen drivs av oberoende konsulter med omfattande erfarenhet i gränssnittet mellan internet, datateknik och juridik. www.rattighetsalliansen.se


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler