2013-06-10 12:49Pressmeddelande

Sverige värd när Europas möbelindustri träffas

Den 11-12 juni står Sverige och Trä- och Möbelföretagen, TMF, för första gången värd för ett internationellt möte för EFIC, den europeiska möbelorganisationen. Totalt 14 europeiska gäster kommer att finnas på plats i Stockholm. Förutom att diskutera det allmänna marknadsläget i Europa läggs vikt på angelägna frågor såsom miljökrav, kontroversiella franska återvinningsregler samt ID-kort för möbler.

Den europeiska möbelorganisationen brukar träffas regelbundet, men har fram till nu – sedan EFIC grundades 2006 - aldrig haft möte i Sverige.

TMF representeras av Cecilia Ask Engström, chef för TMF branschutveckling samt med ett specifikt branschansvar för möbler.

- Vi är glada över att vi får ta emot våra europeiska gäster och att EFIC-representanterna får tillfälle att lära mer om svensk möbelindustri.  Idag exporterar Sverige 65 % av möbelproduktionen, främst till Europa. Europeisk lagstiftning får därmed direkt konsekvenser för svensk möbelindustri och TMF arbetar alltmer aktivt med påverkan via EFIC.

- Europas möbelindustri står inför mycket stora utmaningar. Importen ifrån Asien har ökat kraftigt de under de senaste åren, och det - tillsammans med den kraftiga lågkonjunkturen i Europa - har slagit hårt emot industrin. Det gäller framförallt länder som Italien, Spanien och Portugal där uppemot 20-30% av industrin försvunnit under några år.

- Den europeiska möbelindustrin är dock i högsta grad medveten om utmaningen och EFIC arbetar hårt för att ligga i framkant både när det gäller produktinnovation och hållbarhet. De ämnena kommer bland annat att diskuteras på mötet i Stockholm.

FAKTA - EFIC
TMF och Sverige är medlemmar i EFIC, European Furniture Industries Confederation. EFIC grundades 2006 och representerar 70 % av Europas möbelindustri - inklusive Italien och Tyskland, två länder med Europas största möbelproduktion.

För mer information, kontakta:· 
Cecilia Ask Engström, chef TMF branschutveckling, 08-762 72 06, cecilia.ask.engstrom@tmf.se


Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med medlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarfrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler