2007-03-30 16:21Pressmeddelande

Sverige ett föregångsland för miljömärkning av möbler

Det finns idag möjligheter att miljömärka möbler i Sverige genom det frivilliga referens- och kvalitetssystemet Möbelfakta, utformat av Trä- och Möbelindustriförbundet. De svenska möbeltillverkarna som är med i Möbelfakta miljövarudeklarerar sina möbler.

—TMF:s Möbelfakta är ett bra sätt för tillverkare i den svenska möbelbranschen att miljömärka sina möbler. Det är många som redan idag är med men vi välkomnar alla svenska möbeltillverkare att delta. Det har nyligen tillsatts en arbetsgrupp med representanter från branschen som kommer att uppdatera Möbelfaktas miljövarudeklaration. Detta arbete beräknas vara klart under hösten, menar Bo Wadling, ansvarig teknikutveckling och standardisering, TMF.”Möbelfakta är ett referens- och kvalitetssystem som ser till helheten. Utöver miljövarudeklarationen sker även en analys av den tekniska kvaliteten av möblerna. Möblerna som godkänns håller livet ut. Testningar enligt möbelfakta utföres av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Miljövarudeklarationen är en av de viktigaste delarna av Möbelfakta som nu kommer att fortsätta utvecklas.Miljövarudeklarationen redovisar den färdiga möbelns miljöpåverkan avseende utsläpp till mark, luft och vatten. Den redogör också för resursanvändning och material samt kemikalier miljöklassas. Miljövarudeklarationen innehåller sex informationspunkter:


- Miljöpolicy.
- Utsläpp till omgivningen.
- Spillmaterial från tillverkning.
- Ingående material – materialspecifikation.
- Resthantering av ingående material.
- Miljöklassning av material/kemikalierFör mer information:

Bo Wadling, ansvarig Teknikutveckling och Standardisering, TMF tfn 070-633 32 22,

Susanne Rudenstam, kommunikationschef TMF, tfn 070-214 37 72.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler