2014-02-03 10:11Pressmeddelande

Svensk möbelproduktion - ett föredöme i Europa

null

Stolen P77, Johanson Design. /Foto: Johanson Design

Sverige står stark som europeisk möbelnation och möbeltillverkare. Samtidigt som möbelhandeln redovisar uppåtgående siffror visar prognosen återigen en ökad årlig produktion av möbler. Enligt färsk årsstatistik från Trä- och Möbelföretagen (TMF) uppskattas den till 23 miljarder för 2013.

Svensk möbelindustri har fortsatt positiv handelsbalans där exporten beräknas till 14,8 miljarder 2013, vilket är en minskning jämfört med 2012. Norge behåller platsen som den viktigaste exportmarknaden med en andel på 35 %. Övriga stora marknader är Danmark och Tyskland med cirka 11 % var.

Totalt sett visar TMF:s årsstatistik att Sverige befäster positionen som en av Europas stabilaste möbelindustrier. Parallellt har intresset för möbler och inredning vuxit hos konsumenterna – efter några års nedgång innebar 2013 en stark möbelhandel med ökning på 3,5 % till drygt 28 miljarder i omsättning. (Källa: SCB)
Därmed bekräftas den bild av möbelnationen Sverige som TMF presenterade i en rapport från CSIL (Centre of Industrial Studies) i januari – att Sverige växer som möbeltillverkare, att man är ett av få europeiska länder som ökat produktionen de senaste tio åren, och att branschen återhämtat sig bättre efter finanskrisen jämfört med andra europeiska länder.

- Det är glädjande att se att svensk möbelindustri står stark och att vi går mot strömmen genom att behålla produktionen i Sverige. Vi ser att andra västeuropiska länder flyttar produktionen till låglöneländer, säger Cecilia Ask Engström, chef för branschutveckling på TMF.

Exporten har gått ner – framförallt till Norge och exempelvis när det gäller köksinredningar – och den tuffa konjunkturen i Europa har lett till ökad konkurrens.

- Sverige är väldigt beroende av vår export till Norge. Nu när vi ser att konkurrensen ökar på den marknaden blir det kännbart för svensk möbelindustri. Sverige behöver stärka exporten på andra marknader vilket det finns bra förutsättningar för. Svensk möbelindustri är exportorienterad och står för hållbarhet, god design & hög kvalitet.

För mer information, vänligen kontakta:
• Cecilia Ask Engström, chef branschutveckling TMF, cecilia.ask.engstrom@tmf.se,
070-381 72 06
• Yvonne Identeg, statistik/marknadsdata, yvonne.identeg@tmf.se, 08-762 72 19
• Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, anne.radestad@tmf.se , 070-562 72 04

Besök TRÄ- OCH MÖBELFÖRETAGEN på mässan! Ni hittar ni oss i entréhallen, nära A-hallen (EH:08). Kom gärna förbi och prata Möbelfakta, kopiering eller helt andra branschfrågor.

TMF:s program för veckan hittar du på www.tmf.se och www.mobelfakta.se.

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de ca 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.

 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler