2020-11-19 14:30Pressmeddelande

Svensk möbelindustri världsledande på hållbarhet; Brittiska designkonsultföretaget Dodds & Shute rankar leverantörerna i sin omfattande portfölj. Sju svenska möbelföretag finns med bland rankingens topp-10.

null

Svensk möbelindustri är världsledande ifråga om hållbarhet. Det är en slutsats som kan dras av en rapport från det ansedda brittiska designkonsultföretaget Dodds & Shute. I undersökningen som grundas på Dodds & Shutes omfattande leverantörsportfölj kommer sju av de tio mest hållbara internationella varumärkena från Sverige, med Edsbyn på första plats. Och – även när det gäller andra hållbarhetsaspekter rankas Sverige överlägset "bäst i klassen".

Svensk möbelindustri har – tillsammans med Trä- och Möbelföretagen (TMF) - under lång tid arbetat med hållbarhetsfrågorna, vilket bl a sker med märkningssystemet Möbelfakta, men även via internationella nätverk. Sveriges hållbarhetsanseende som möbelnation har även framkommit i europeiska studier (av undersökningsföretaget CSIL) det senaste decenniet.

Med Dodds & Shute:s rapport kommer nu ytterligare bekräftelse på att svenska möbelföretag fortsatt har en frontposition globalt.

- Det känns otroligt glädjande att – svart på vitt – få bekräftat att den svenska möbelindustrins långsiktiga och ambitiösa hållbarhetsarbete har gett resultat. Det tar tid och det krävs - inte minst – ett konsekvent arbete i alla led för att bli ledande inom hållbarhet. Endast verkligt hållbara företag kommer att vara konkurrenskraftiga i framtiden, säger Cecilia Ask Engström, chef för branschutveckling på TMF.

- Genom ett idogt arbete under flera decennier, exempelvis genom miljömärkningssystemet Möbelfakta och på senare år engagemang i cirkulär ekonomi, har svenska möbelföretag lyckosamt lyft hållbarhet som en konkurrensfördel. Detta är oerhört viktigt för den framtida utvecklingar där vår industri kommer att bidra till att uppfylla de globala hållbarhetsmålen, säger Robin Ljungar, TMF:s hållbarhetschef.

Edsbyn etta i rankingen och sju svenska företag topp-tio
Enligt undersökningen bland Dodd & Shutes leverantörer kommer sju av de tio mest hållbara internationella varumärkena från Sverige, med Edsbyn på förstaplats. Minus Tio följer som tvåa, före det tyska företaget Zeitraum, den högst placerade icke-svenska tillverkaren. Men även Flokk (fyra), Johanson Design (femma), Lintex (sexa), Baux (åtta) och Lammhults (nia) kvalar in på topp-10 på listan.

I sin rapport granskade Dodds & Shute samtliga varumärken de köper från genom att fråga dem om deras hållbarhetspolicy, inköp av material, produktionsmetoder och produktionsplatser, sysselsättningspolitik samt innovation där varje varumärke kunde nå maximalt 100 poäng. Svenska varumärken landade i genomsnitt på 92 jämfört med 82 för Tyskland, 69 för Storbritannien, 68 för Italien 68, 67 för Spanien samt 65 för Danmark.
Totalt svarade 110 varumärken på granskningen, som inleddes 2018.

- Svenska företag dominerar vår enkät vilket visar att hållbarhet är en viktig del av det svenska DNA:t. Följaktligen baseras deras företag på starka hållbarhetsprinciper, säger Nick Shute i ett uttalande till designmagasinet Dezeen. Svenska företag är bäst positionerade för att dra nytta av människors ändrade attityd till hållbarhet.

Även svenska designers rankas högst i rapporten för sitt samarbete med varumärken som bedöms vara långt framme om hållbarhet. Claesson Koivisto Rune toppar listan efter att ha arbetat med det största antalet högt rankade varumärken, följt av Front på andra plats och Monica Förster fyra.

Länk till Dezeens text om rapporten
Länk till TMF:s möbel- och inredningsraport (släppt hösten-2020)

Följ TMF på Facebook, Instagram & Twitter; /traomobel, tmf_swe, @Traomobel

För mer information, kontakta gärna:
-  Cecilia Ask Engström, chef för branschutveckling TMF, 070-381 72 06, cecilia.ask.engstrom@tmf.se
-  Robin Ljungar, hållbarhetschef TMF, 08-762 72 43, robin.ljungar@tmf.se
- Sophie Hammarskjöld, kommunikationschef TMF, 0722-05 87 81, sophie.hammarskjold@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 650 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler