2013-02-05 10:19Pressmeddelande

Svensk möbelindustri står pall; exporten kvar på samma nivå 2012


Sveriges produktion av möbler beräknas till 21 miljarder för 2012, enligt färsk årsstatistik från Trä- och Möbelföretagen (TMF). Svensk möbelindustri har fortsatt positiv handelsbalans och exporten summeras till 15,8 miljarder. Den ligger därmed på samma nivå som 2011. Norge behåller platsen som den viktigaste exportmarknaden med en andel på 36 %. Övriga marknader är Danmark, Tyskland och Finland med cirka 10 % var.

- Tack vare svenska möbelproducenters effektiva arbete med formgivning, varumärke och teknisk kvalitet står svensk möbelindustri emot svårigheter som den starka svenska valutan och övrig finansiell oro. Svenska möbler är fortsatt efterfrågade och exporten ligger på stabil nivå, säger Cecilia Ask Engström, chef för branschutveckling på TMF och ansvarig för svensk möbelindustri.

Cecilia Ask Engström ser också att lågkonjunkturen ger företagen möjlighet att satsa på sina innovationer;

- Vi ser att företagen nu lägger mycket resurser på produktutveckling, både när det gäller form och funktion. Men också nya system och nytänkande kring hur vi inreder till exempel arbetsplatser och kontor. Just de så kallade ”aktivitetsbaserade arbetsplatserna” med yteffektiva funktionella arbetsplatser ger möjligheter för branschen. Där ligger flera svenska företag i framkant internationellt och vi har flera exempel på kompletta inredningsuppdrag som gått på export. 

Läs bifogad årsstatistik.

För mer information, vänligen kontakta:
• Cecilia Ask Engström, chef för branschutveckling TMF, cecilia.ask.engstrom@tmf.se, 070-381 72 06
• Yvonne Identeg, statistik, marknadsdata, yvonne.identeg@tmf.se, 08-762 72 19

Besök TRÄ- OCH MÖBELFÖRETAGEN på mässan! Vi har ny monterplats, i år hittar ni oss i entréhallen vid huvudentrén till A-hallen (EH:08). Kom gärna förbi och prata Möbelfakta, kopiering eller helt andra branschfrågor. Vi ses på mässan!

TMF:s program för veckan hittar du på www.tmf.se och www.mobelfakta.se.

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med medlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarfrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler