2019-02-04 09:00Pressmeddelande

Svensk möbelindustri håller i positiv trend

null

Sverige står stark som internationell möbelnation och den svenska möbelproduktionen samt exporten har ökat kontinuerligt de senaste fem åren. Totalt beräknas produktionen till 24 miljarder kronor för 2018, vilket är 10,6 procent högre än 2014. Det visar ny statistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF, som presenteras i samband med Stockholm Furniture & Light Fair som startar imorgon.

Även exporten visar upp starka siffror - under 2018 beräknas den till 17,4 miljarder vilket är 16,8 % högre jämfört med 2014. (Se bifogad, detaljerad statistik).

- Det är oerhört glädjande att den positiva trenden i svensk möbelproduktion håller i sig, och att det fortsatt är en viktig inhemsk industri med stor del av produktionen i egna landet Att man i kombination med det även ligger i framkant när det gäller hållbarhet och att svensk design i allt högre grad efterfrågas i både Europa och på marknader längre bort, gör att vi har en position som vi är väldigt måna om att fortsätta stärka, säger Linda Löf, projektledare för branschutveckling möbler på TMF.

- Under Stockholm Furniture & Light Fair välkomnar vi tusentals besökare, både nationella och internationella, att ta del av det allra senaste inom skandinavisk design.

Intresset för möbler och inredning syns även genom att svenskar köper allt mer möbler. Butikshandeln – på totalt 38 miljarder kronor - har ökat med 1,6 procent jämfört med 2017 och drygt 26 procent om man går fem år bakåt. (Källa: SCB/HUI)

Se bifogad statistik som även ligger på TMF:s webbplats.

Läs mer om TMF:s mässaktiviteter på tmf.se/sflf2019
Följ TMF på Facebook, Instagram & Twitter: /traomobel, tmf_swe@Traomobel

För mer information, vänligen kontakta:

 • Linda Löf, projektledare branschutveckling möbler TMF, 08-762 72 62, linda.lof@tmf.se
 • Cecilia Ask Engström, chef branschutveckling TMF, 070-381 72 06, cecilia.ask.engstrom@tmf.se
 • Yvonne Identeg, statistik/marknadsdata TMF, 08-762 72 19, yvonne.identeg@tmf.se
 • Sophie Hammarskjöld, kommunikationschef TMF, 0722-05 87 81, sophie.hammarskjold@tmf.se
 • Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se


  Om Trä- och Möbelföretagen

  TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för hela den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige, och företräder cirka 700 medlemsföretag med knappt 30 000 anställda. TMF:s vision: Svensk trä- och möbelindustri bygger och inreder världen. Industrin är hållbar och globalt konkurrenskraftig och har de bästa förutsättningarna för tillväxt. Alla hinder för företagande är undanröjda.


  Presskontakter

  Cecilia Uhler
  Redaktör
  Cecilia Uhler