2013-07-02 08:00Pressmeddelande

Succé för första upplagan av Swedish Midsummer Design Weekend!

null

De utländska besökarna fick premiärdansa kring midsommarstången. /Foto: TMF

Swedish Midsummer Design Weekend den 27-29 juni blev en riktig succé. Europeiska arkitekter och journalister möttes av ett Stockholm i solig sommarskrud, och hann med att besöka 14 designföretag i fem showrooms samt att premiärdansa kring en midsommarstång. Evenemanget arrangerades av Trä- och Möbelföretagen, VisitSweden samt Stockholmsmässan tillsammans med Sveriges ledande möbelproducenter med syftet att öka det internationella intresset för svensk möbeldesign och varumärket Sverige.

Totalt 60 utvalda internationella arkitekter och journalister från Tyskland, Nederländerna och Storbritannien deltog i ett program späckat med svensk design, kultur och livsstil och det bästa Sverige kan erbjuda inom svensk möbelproduktion. Deltagarna besökte ledande möbelproducenter, men fick även ta del av svenska traditioner och livsstil som ursprung till svensk design. Bland annat får deltagarna uppleva midsommar och bjöds också på ett seminarium om svensk arkitektur och design.

Målet med Swedish Midsummer Design Weekend är att få Europas ledande opinionsbildare, som arkitekter och journalister, att blicka mot Sverige och innovativa svenska företag för att öka nyfikenheten på svensk design. Ambitionen är också att öka intresset för mässan Stockholm Furniture & Light Fair och få besökarna att återvända till Stockholm i februari när mässan går av stapeln.

- I den här satsningen ville vi förmedla och förstärka de värden som svensk möbelindustri står för, och jag tycker helgen resulterade i just det. Vår möbelindustri är redan internationellt erkänd och gör allt fler affärer utan Sveriges gränser, och det lär definitivt inte bli mindre efter Swedish Midsummer Design Weekend, säger en väldigt nöjd Cecilia Ask Engström, chef Branschutveckling TMF.

- Jag tror vi har alla förutsättningar att göra det här till ett årligt event och jag är övertygad om att det 60-tal arkitiekter och journalister som var på plats fick med sig en väldigt positiv, minnesvärd upplevelse som de kan sprida vidare inom sin bransch.

Medverkande företag: Abstracta, Blå Station, Gärsnäs, Karl Andersson & Söner, Kasthall, Källemo, Lammhults, Materia, NC, Offecct, Röshults, Skandiform, Swedese samt Zero.
Samarbetspartner: Stockholmsmässan/Stockholm Furniture & Light Fair.

För mer information om Swedish Midsummer Design Weekend;
http://smdw.se/

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Ask Engström, chef branschutveckling TMF tfn 070-381 72 06


Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de ca 750 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 63 miljarder kronor och har sammantaget ca 30 000 personer anställda. www.tmf.se

VisitSweden är ett kommunikationsföretag med statens och besöksnäringens uppdrag att internationellt marknadsföra Sverige som resmål och att marknadsföra varumärket Sverige. Marknadsföringen riktas till en utvald målgrupp och på 12 prioriterade utlandsmarknader. Svensk turistindustri står för 2,9 procent av BNP, omsätter 264 miljarder kronor och sysselsätter drygt 162 300 personer (räknat i helårsverken). Exportvärdet är 98,8 miljarder kronor. (Källa: Tillväxtverket, siffrorna avser 2011.) www.visitsweden.com/partner


 Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler