2011-02-07 14:35Pressmeddelande

Stort intresse för Möbelfakta-märkning!

Intresset för att märka sina möbelprodukter med Nya Möbelfakta är stort. albin i Hyssna var först ut i slutet av januari och lagom till stundande Möbelmässan är det nu fem möbelföretag som deklarerat och fått Möbelfakta-status.

Nylanseringen var i oktober, två Möbelfakta-kurser har genomförts och nu har fem svenska möbelföretag produkter med Möbelfakta-märkning.

Lagom till stundande Möbelmässan i Stockholm (8-12 februari) har albin i Hyssna, OFFECT, Materia, EFG och Horreds deklarerat och fått tillstånd att märka varsin produkt i den uppdaterade versionen av referens- och märkningssystemet. De produkter som gäller är karmstolen Keps, soffan Playback, bordet Silent Whisper, kontorstolen Sabo Invite respektive förvaringsmöbeln Horreds Förvaring.

Det som krävs för märkning är en genomgången kurs inom Möbelfaktas tre kravområden; miljö, kvalité och socialt ansvar, samt en godkänd deklarering av möbeln.

- Vi ser det som en självklarhet att hänga på det här, säger Mats Grennfalk, produktutvecklare på OFFECCT. Just för märkningen är så bred; att man inte bara fokuserar på kvalitet och miljö utan att alla tre delarna finns med, inklusive socialt ansvar. De tre delarna finns även i vår policy och därför passar det oss extra bra.

- Vi kommer att gå vidare med många fler produkter direkt efter möbelmässan. Även om vi följer Svanens miljökrav så finns det behov av en parallellmärkning som uppfyller andra krav som inte Svanen fokuserar på.

- Sedan hoppas jag på en internationell satsning längre fram.

Från Möbelfaktas håll är man förstås väldigt nöjd över tillströmningen för Möbelfakta-märkning.

- Givetvis hoppades vi att det här skulle skapa intresse, men att fem stycken fått märkning - knappt två månader efter första kursen - är en respons som känns jättebra, säger Cecilia Ask Engström, chef för Möbler & Boende på TMF.

Samtliga fem företag kommer att finnas på plats på Möbelmässan i Stockholm, där Materia, EFG och OFFECCT frontar sina produkter i TMF:s monter (EH:04, vid entrétorget).

Generellt sett kommer TMF:s monter att domineras av Möbelfakta och under Möbelmässan arrangeras dessutom två seminarier om det uppdaterade kravsystemet;
”Möbelfakta – du ska veta vad du köper”
Torsdagen den 10 februari kl 11.00-12.00; lokal: K14
Fredagen den 11 februari kl 13.00-14.00; lokal: K13

Läs mer om Möbelfakta på Möbelfaktas sajt, www.mobelfakta.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Ask Engström, chef för Bo; Möbler & Inredning,TMF cecilia.ask.engstrom@tmf.se, 08-762 72 06

Trä- och Möbelföretagen – TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med företagen arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarefrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med fmedlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarefrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler