2016-12-21 14:03Pressmeddelande

Stor ökning av efterfrågan på flerbostadshus i trä

null

Antalet lägenheter i flerbostadshus som byggts med stomme av trä ökade med 37 procent under 2015 jämfört med året innan. Det visar färsk statistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF.
- Att det industriella träbyggandet håller jämn takt med övrigt bostadsbyggande, visar vilken fantastisk utveckling vi har framför oss. Produktionskapaciteten ser ut att flerfaldigas inom något år, säger Gustaf Edgren, branschutveckling trähus, TMF.

Enligt Gustaf Edgren så har inte bara kunskapen och kraven kring hållbart byggande ökat, utan också insikten kring vilka arkitektoniska designmöjligheter en hög grad av prefabricering medger. Det har sammantaget lett till den stora efterfrågan av flerbostadshus med trästomme.

-Vill man - utifrån ett klimatperspektiv - påverka utvecklingen, så gör man inte det genom att kräva tjockare väggar, mer isolering eller teknik för lägre energiförbrukning för uppvärmning; där är vi redan i hamn. För att bidra till en hållbar utveckling byggs istället hus industriellt i trä, säger Gustaf Edgren.

Andelen trä är i stort sett oförändrad med 9 procent under perioden 2014-2015. Det totala byggandet av lägenheter i flerbostadshus (samtliga material) har ökat med 39 procent.

De statistiska uppgifterna baserar sig på nyproduktion av ordinära, påbörjade bostadshus och därmed ingår inte speciallägenheter som gruppboenden och studentlägenheter. Statistiken är framtagen av SCB på uppdrag av TMF.

Läs mer och ta del av ytterligare siffror på tmf.se.

För mer information, kontakta gärna:
Gustaf Edgren, Branschutveckling trähus, TMF, 0708-19 67 12, gustaf.edgren@tmf.se
Yvonne Identeg, marknadsdata statistik, TMF, 08-762 72 19, yvonne.identeg@tmf.se
David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler