2022-03-10 11:52Pressmeddelande

Statistik från TMF: Markant ökning av nyproducerade flerbostadshus i trä

Flerbostadshus i trä - Lindbäcks Bygg.Flerbostadshus i trä - Lindbäcks Bygg.

Antalet levererade, nyproducerade lägenheter i flerbostadshus ökade under 2021 med 10 procent jämfört med 2020. Det visar färsk statistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF. Därmed ligger man också nära den prognos som de rapporterande företagen lämnade för fjolåret.

Enligt TMF:s statistik levererades under helåret 2021 totalt 4 915 lägenheter med stomme av trä, en ökning med 10 procent jämfört med 2020. Av dessa var 524 lägenheter avsedda för student- och specialboende medan 57 procent var hyresrätter.
Det innebär att flerbostadshusindustrin landar nära den prognos som rapporterande företag gav för 2021 – 5 112 lägenheter.
 
TMF:s prognos för antal påbörjade lägenheter i flerbostadshus med stomme av trä för 2022  är satt till 5 408 stycken.
 
De preliminära siffror som SCB publicerade den 17 februari visar att cirka 51 150 lägenheter i flerbostadshus – samtliga byggmaterial – påbörjades under 2021, vilket innebär en ökning på 16 procent jämfört med 2020. 63 procent var hyresrätter.

- Nyfikenheten, kunskapen och efterfrågan på trästommar har ökat och allt fler byggherrar och beställare visar ett tilltagande intresse för att bygga mer hållbart där trästommar givetvis är av intresse, säger Gustaf Edgren, TMF:s bostadspolitiske expert.

Samtidigt erkänner han att det just nu är svårt att sia vad som väntar runt hörnet. 

- Vår prognos för 2021 visade sig glädjande nog stämma bra, trots en – redan då - allmänt oviss situation kring det säkerhetspolitiska läget i Europa. Hela byggbranschen dras dessutom med förseningar som en effekt av pandemin, inte minst när det gäller insatsvaror. 

- För en fortsatt stark utveckling och ökad andel träbyggande är det viktigt att industrin hittar rätt kompetens. TMF jobbar med den frågan sedan flera år. Yrkesarbetare, gymnasieingenjörer och högskoleingenjörer är hett villebråd för trähusindustrin och vi ser gärna att fler söker sig till denna hållbara framtidsbransch.

Om statistiken. Statistiken för flerbostadshus tas fram två gånger per år av TMF. Statistiken omfattar huvuddelen av de företag som har egen industriell tillverkning av trästommar i Sverige och visar orderingång och leveranser för flerbostadshus, studentlägenheter och specialboende samt prognos för 12 månader.

Läs mer i bifogad fil samt ta del av material på tmf.se/statistik-flerbostadshus

Följ TMF på Facebook, Instagram & Twitter: /traomobel, tmf_swe, @Traomobel

För mer information, kontakta gärna:   
- Gustaf Edgren, branschutveckling trähus TMF, 0708-19 67 12, gustaf.edgren@tmf.se
- Yvonne Identeg, statistik och marknadsdata, TMF, 08-762 72 19, yvonne.identeg@tmf.se
- David Johnsson, vd TMF, 070-597 72 67,  david.johnsson@tmf.se


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Bland de cirka 650 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 80 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.