2021-03-11 11:40Pressmeddelande

Stark upphämtning för kontorsmöbler under ett utmanande 2020 för svensk möbelexport

Kontorsmiljö - Kinnarps.Kontorsmiljö - Kinnarps.

Delar av möbelindustrin har haft ett utmanande 2020 och exporten för kontorsmöbler minskade med tolv procent under årets tre första kvartal.  De sista tre månaderna av 2020 har dock segmentet, en av de största produktgrupperna inom möbler, återhämtat sig starkt – till en slutlig exportminskning på fem procent. Totalt minskade svensk möbelexport med tre procent under 2020 jämfört med 2019. Det visar färsk årsstatistik för 2020 från Trä- och Möbelföretagen, TMF.

 

- De företag som producerar möbler för privata hem hade ett väldigt bra år 2020, medan de som säljer mot kontor och offentliga miljöer har haft det tuffare. Många exportmarknader har varit stängda samtidigt som alla mässor och andra givna mötesplatser för möbelföretagen har uteblivit. Därför är det oerhört glädjande att se att segmentet kontorsmöbler har återhämtat sig starkt under sista kvartalet, säger Linda Löf, projektledare för branschutveckling möbler på TMF.

- Kontorsmöbelproducenterna ser nu att deras marknad förändras. Människor kommer delvis fortsätta jobba hemifrån även när vi är igenom pandemin och behoven på kontorsmiljöerna kommer ändra karaktär. Framåt är därför frågan hur vi säkrar en ergonomisk arbetsplats med möbler som uppfyller högt ställda krav på kvalitet och hållbarhet – oavsett om vi är på kontoret eller hemma.

Efter en svag utveckling januari–september 2020 är det EU-länderna, och framförallt Danmark, som tagit fart under årets tre sista månader när det gäller exporten av kontorsmöbler. Exporten till Danmark hade en minskning med 17 procent de tre första kvartalen, jämfört med samma period 2019, men siffrorna för januari–december 2020 var tillbaka på samma nivå som 2019.

Den största exporten av kontorsmöbler går till EU-länderna, med en exportandel på 65 procent. Till övriga Europa, inklusive Norge, är exportandelen 33 procent där Norges andel är hela 30 procent. De största exportländerna är Norge, Tyskland, Danmark och Finland.

 

Totalt minskade exporten av möbler med tre procent under 2020 jämfört med 2019. Exportandelen är 75 procent av den totala produktionen av möbler.

 

Se bifogad möbelstatistik som även ligger på TMF:s webbplats.

Följ TMF på Facebook, Instagram & Twitter: /traomobel, tmf_swe, @Traomobel

 

För mer information, vänligen kontakta:


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 650 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 80 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.