2007-04-17 15:45Pressmeddelande

Stark svensk närvaro på årets möbelmässa i Milano 18-23 april

Optimism präglar den italienska möbelindustrin och så även världens största möbelmässa. Man beräknar att 233 000 besökare kommer till Milano under dessa dagar, av dessa besökare är drygt hälften är utländska. Den italienska möbelindustrin beräknas ha ökat med 2,7 % under 2006 och en undersökning av den italienska branschorganisationen visar på optimism inför 2007 med ökande försäljning, framför allt på utländska marknader.

Den svenska möbelindustrins branschorganisation, TMF, uppskattar att den svenska produktionen kommer att öka med 3-4 % under 2007. Under 2006 ökade produktionen med 5 % till 21,2 miljarder kronor. Exporten av svenska möbler ökade med 12 % till 14.3 miljarder under 2006.

– Det gör oss starka och vi får ta stor plats. Nästa vecka ställer hela 10 svenska möbelföretag ut på Salone del Mobile, det gör Sverige till den fjärde största utländska utställaren på denna prestigefyllda mässa. Av 245 utländska utställare från 30 länder är det bara Spanien, Frankrike och Tyskland som har fler utställare. Våra grannländer Danmark och Finland representeras av 3 utställare var, berättar Katarina Lagerbielke, ny chef för Möbler och Boende på TMF.

Det är idag 645 företag som står på väntelista för att få yta och ställa ut på Milanos möbelmässa. De svenska företagen som visar sina produkter i designsektorn är:
Blå Station, Johanson Design, Karl Andersson & Söner, Källemo, Offecct, Swedese, Klaessons, Lammhults, Materia och Skandiform.

För mer information kontakta
Katarina Lagerbielke, chef Möbler och Boende
070-685 72 06, katarina.lagerbielke@tmf.se

Susanne Rudenstam, kommunikationschef
070-214 37 72, susanne.rudenstam@tmf.se


Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar trähus, kök, möbler, fönster, golv, dörrar, snickerier samt träkomponenter.
TMF Box 555 25, 102 24 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler