2014-06-05 08:35Pressmeddelande

Småländsk satsning på jobb för unga

null

Niclas Svensson, projektkoordinator Yrkesintroduktion (YI)

De halvårsgamla yrkesintroduktionsavtalen ska nu förankras lokalt. Niclas Svensson har uppdraget att informera företag och fackliga företrädare i Småland om möjligheterna för unga mellan 18-24 år att få jobb via yrkesintroduktion.

Det var i oktober förra året som Trä- och Möbelföretagen (TMF), tillsammans med Industriarbetsgivarna och GS-facket, tecknade avtal om yrkesintroduktion för att därmed ge ytterligare möjlighet för företag att anställa unga under 25 år.

Det nya yrkesintroduktionsavtalet riktar sig till ungdomar som saknar relevant yrkeserfarenhet. Yrkesintroduktionsanställning kan erbjudas såväl den som har yrkesinriktad gymnasieutbildning som den som har annan - eller saknar - gymnasieutbildning. Parterna har dessutom fått 400 000 kr av regeringen för att informera småländska företagare om möjligheterna med yrkesintroduktion.

Den som fått uppdraget att göra detta är Niclas Svensson, som länge arbetat med att öka träbyggande på olika sätt.

- Yrkesintroduktion ger fler unga arbete och ökar kompetensförsörjningen i de småländska träindustriföretagen. Här varvas praktik och handledd utbildning på ett helt nytt sätt, säger Niclas.

Yrkesintroduktionssatsningen är väldigt relevant för de småländska länen där den träbearbetande industrin har en dominerande ställning. En lång hantverkstradition kombineras i dag med en snabb högteknologisk utveckling, och branschen erbjuder intressanta jobb med goda utvecklingsmöjligheter. Behovet av rekrytering är också stort på grund av en kommande generationsväxling.

- Företagen har starka incitament för att kunna bidra till att lösa en av vår tids största samhällsproblem, nämligen ungdomsarbetslösheten. Detta är en unik möjlighet att faktiskt kunna göra det, eftersom hela satsningen handlar om att förse växande företag med unga killar och tjejer som kan vara med och utveckla verksamheten, säger Niclas Svensson.

Fakta Niclas Svensson: Niclas Svensson, 48 år, har en bakgrund som förespråkare för ökat träbyggande i sin roll som chef för Sveriges Träbyggnadskansli 2005-2012, och dessförinnan som förbundsekonom och utredare i Skogs- och Träfacket 1992-2005 (numera GS-facket) med ansvar för bygg- och bostadsfrågor och trämanufakturindustri.

För mer information, kontakta gärna:
Niclas Svensson, projektkoordinator Yrkesintroduktion (YI), 0725-32 14 21
Henrik Smedmark, utbildningsansvarig TMF, 08-762 72 61, henrik.smedmark@tmf.se
Mårten Ericsson, rådgivare kompetensförsörjning/arbetsmarknad Industriarbetsgivarna, 036-30 32 60, marten.ericsson@industriarbetsgivarna.se
Stefan Björnestöl, ombudsman GS-facket, 010-470 86 65, stefan.bjornestol@gsfacket.se

 

 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler