2009-10-14 11:07Pressmeddelande

Småhusindustrin spår uppgång 2010

TMF behåller sin prognos på 6000 småhus för 2009 men spår en uppgång till 7000 småhus för 2010. Anledningen till den ökade optimismen inom branschen är att tappet för orderingången minskat. Enligt den kartläggning som Boverket har gjort kommer emellertid inte ökningen att räcka för att täcka det behov av bostäder som finns i Sverige framöver.

- Det byggs för lite bostäder i Sverige generellt och enligt Boverkets beräkningar är 700 000 hushåll trångbodda. Om inte byggandet ökar avsevärt de kommande åren kommer vi att behöva starta ett nytt miljonprogram 2015, säger Daniel Wennick, chef för Trähus inom TMF.

Den uppskattade ökningen med 1000 småhus till 7000 under det kommande året innebär en ökning med knappt 17 procent. Men för att minska trångboddheten i Sverige krävs ett större engagemang från Boverket, regeringen och landets kommuner.

- Det finns stora möjligheter att öka bostadsbyggandet genom att förenkla regler och lagar för byggsektorn. TMF har redan lagt fram flera sådana förslag på förenklingar och väntar nu på besked från regeringen och Boverket, avslutar Leif G Gustafsson, vd TMF.


För mer information vänligen kontakta

Daniel Wennick, chef trähus
070-679 72 01, daniel.wennick@tmf.se

Leif G Gustafsson, vd
070-492 73 20, leif.gustafsson@tmf.se

Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar trähus, kök, möbler, fönster, golv, dörrar, snickerier samt träkomponenter.

TMF Box 555 25, 102 04 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler