2009-03-30 08:56Pressmeddelande

Småhusindustrin sänker byggprognos

TMF skrev i sin senaste prognos för småhusbyggandet att det beräknas påbörjas 7000 småhus under 2009. Nu reviderar TMF prognosen med anledning av orderingången till knappt 6000 småhus under 2009. Samtidigt ser TMF att det finns ett väldigt stort behov av småhus framöver men konjunktursvackan bidrar till en tillfällig minskad efterfrågan, vilket innebär att priserna beräknas stiga i rask takt när bostadsbyggandet tar fart igen och småhusindustrin har begränsad kapacitet.
- TMF har tidigare kritiserat Boverkets prognoser men vi anser nu att myndigheten ligger närmare företagens verklighet med sin prognos på 7500 småhus för 2009, säger Eva Hörwing, chef för Bygga inom TMF.

Regeringen bestämde nyligen att hus som är yngre fem år inte ska omfattas av ROT-avdraget fullt ut vilket inte höjer efterfrågan på nya småhus. Långsiktigt finns det emellertid ett stort behov av fler småhus.

- Regeringen borde omvärdera beslutet att inte låta småhus som är yngre än fem år fullt ut omfattas av ROT-avdraget. Förslaget diskriminerar många yngre barnfamiljer som drömmer om ett eget boende, avslutar Daniel Wennick, näringspolitiskt sakkunnig.


För mer information vänligen kontakta

Daniel Wennick, näringspolitiskt sakkunnig
070-679 72 01, daniel.wennick@tmf.se
Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar trähus, kök, möbler, fönster, golv, dörrar, snickerier samt träkomponenter.
TMF Box 555 25, 102 04 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se.

 

 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler