2010-02-24 11:05Pressmeddelande

Småhusindustrin höjer prognos för 2010

null

TMF höjer sin prognos för 2010 från 7000 småhus till 7500 i samband med att årets första Trähusbarometer släpps. Anledningen till den ökade optimismen inom branschen är att orderingången under hösten utvecklades bättre än väntat.

Inom TMF är vi dock oroade över att orderingången inte ökar ännu mer. Det skulle behöva byggas närmare 50 000 bostäder per år i Sverige för att klara av det behov som finns de närmaste åren och idag byggs endast runt 20 000 bostäder per år.

- Det skulle behövas en diskussion om hur vi kan öka bostadsbyggandet i Sverige. Vi är oroade över att det endast kommer att byggas 7500 småhus i år samtidigt som det självklart är positivt att orderingången ökar gentemot föregående år, säger Daniel Wennick, chef för Trähus inom TMF.

Trots att det byggs relativt få bostäder saknas engagemang att öka bostadsbyggandet hos flera viktiga samhällsaktörer. TMF ser fortfarande att det behövs ett större engagemang från exempelvis Boverket, regeringen, landets kommuner och även Riksbanken.

- På många håll i landet är det kommunerna som är de största markägarna och det är väldigt många kommuner som väljer att inte bereda den marken för bostadsbyggande. Regeringen borde se över varför inte Sveriges kommuner vill sälja mer mark, avslutar Leif G Gustafsson, vd TMF.

Ladda ner prognosen här.


För mer information vänligen kontakta:
Leif G Gustafsson, vd
070-492 73 20, leif.gustafsson@tmf.se

Daniel Wennick, chef Trähus
070-679 72 01, daniel.wennick@tmf.se 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler