2014-11-11 16:47Pressmeddelande

Småhusbranschen kommenterar Finansinspektionens besked idag: FI:s förslag på amorteringskrav stimulerar inte nyproduktion

Dagens besked från Finansinspektionen, FI, om hur det nya regelverket för amorteringar av bolån ska se ut blev tuffa amorteringskrav som gör det ännu svårare för unga människor att köpa en bostad. Och för den svenska småhusbranschen saknas fortfarande regler som leder till ett verkligt bostadsbyggande.

-  Amorteringskrav kan i och för sig vara bra, det är viktigt att hushållens skulder hanteras, men så här tuffa amorteringskrav i kombination med ett existerande bolånetak stimulerar inte nyproduktion. Det här gör det ännu svårare för unga att komma in på bostadsmarknaden vilket är allvarligt, säger David Johnsson, vd på Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Finansinspektionens förslag innebär att nya bolån måste amorteras ned till 50 procent av bostadens värde. Nu kommer förslaget att beredas ytterligare när det gäller hur de nya reglerna ska utformas i detalj.

 -  Vi saknar fortfarande åtgärder som på riktigt leder till ett ökat bostadsbyggande. Det byggs för lite, det är själva grundproblemet till den branta prisutvecklingen. Men mycket återstår när det gäller hur förslaget i praktiken och i sin helhet kommer att se ut, säger Gustaf Edgren, projektledare branschutveckling trähus på TMF.

För mer information, kontakta gärna:
David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se
Gustaf Edgren, projektledare branschutveckling trähus TMF, 0708-19 76 12, gustaf.edgren@tmf.se
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 070-562 72 04,, anne.radestad@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler