2013-08-27 14:39Pressmeddelande

Sluta gissa – gå ut och fråga!

Utbildningsminister Jan Björklund presenterade idag ytterligare satsningar på gymnasial lärling. Dessa innefattar utökade stöd till företag och lärlingar samt möjligheten att anställa inom ramen för gymnasieutbildningen. Liknande försök att skapa lärlingsutbildningar har tidigare inte lyckats eftersom de tagits fram utan att företagen -som utöver eleverna - är de direkt berörda, menar Trä- och Möbelföretagen.

Syftet med förslaget är att skapa ett system för yrkesutbildning som mer liknar det som finns i många andra europeiska länder. Dessa system har många fördelar och är uppskattade på sina arbetsmarknader. Trä- och möbelindustrin visar ett intresse för att i högre grad än idag bidra till färdigutbildningen av unga yrkesutövare. Det finns inget principiellt motstånd mot ett ökat inslag av lärlingsutbildning.

Sedan tidigare finns fungerande system för lärlingsutbildning i flera länder och där är också företagen och deras företrädare djupt involverade i utformningen av utbildningen. I de tyskspråkiga länderna har detta alltid varit en självklarhet. När Norge ändrade sitt utbildningssystem var arbetsmarknadens parter djupt involverade i processen.

- Alla försök hittills att skapa lärlingssystem i Sverige har stupat på att utformningen varit politiskt styrd och att företagen och deras företrädare har fått ta ställning till i stort sett färdiga system; Ministern missar alltså en viktig aspekt, kommenterar Henrik Smedmark, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor hos Trä- och Möbelföretagen, TMF. Vi uppmanar därför ministern att sluta gissa vad företagen vill ha och gå ut och fråga!

Enligt regeringens förslag är ambitionen att hälften av eleverna på gymnasiets yrkesprogram skall gå en lärlingsutbildning 2020. För att nå detta införs en kostnadsersättning på 1000 kr per månad (utöver det vanliga studiebidraget) till eleven. Företagen får ett höjt bidrag om 47500 kr per lärling och år och ett extra stöd om 10 000 om man har utbildade handledare. Regeringen vill också möjliggöra för företagen att anställa lärlingar. Därutöver satsas 30 miljoner på lokalt utvecklingsarbete.

För mer information, kontakta gärna:
David Johnsson, vd TMF, tfn. 08-762 72 67 , david.johnsson@tmf.se
Henrik Smedmark, utbildningsansvarig TMF tfn. 08-762 72 61, henrik.smedmark@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag i den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med medlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarfrågor. Bland de ca 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammantaget knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se. 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler