2007-02-23 10:45Pressmeddelande

Skellefteå Kraft och TMF utvecklar befintligt ramavtal

Det befintliga ramavtalet är mycket attraktivt. Och nu tar vi ytterligare ett steg och lägger till ett bra erbjudande om energieffektivisering som kan ske i en 3-stegs energikartläggning av en energispecialist. Utöver detta så kommer två mycket intressanta produkter inom Förvaltning att erbjudas till medlemsföretagen, dessa produkter är anpassad för företag med en stor energiförbrukning.

Båda parter är nöjda med det befintliga ramavtalet men anser att nyutveckling är positivt och väljer att lägga till tre nya tjänster som Skellefteå Kraft har en stor efterfrågan på, speciellt hos deras större förbrukare.
Den första av dem är ett erbjudande inom energieffektivisering, effektiviseringen kan genomföras i tre steg och syftet är att optimera företagets energianvändning, minska miljöpåverkan och eliminera driftstörningar. Samtliga steg är kraftigt rabatterade för medlemsföretagen.
Utöver energieffektivisering erbjuds två tjänster inom förvaltning som är avsedd att passa företag med en större elförbrukning, från cirka 4GWh och uppåt.
Förvaltning Avrop innebär att Skellefteå Kraft Energihandel AB successivt bygger upp er energiportfölj. Syftet med Förvaltningen är att generera lägre pris och stabilare prisrörelser. Alla avrop sker utan kundens inblandning och sker efter en effektiv och fastställd inköpsstrategi.
Förvaltning Finansiell är den mest utvecklade formen av elaffärer och även den variant som kan ge kunden mest för pengarna. Skellefteå Kraft Energihandel AB handlar med kundens underliggande elförbrukning på Nord Pool i syfte att genera avkastning som används till att sänka kundens kostnader för el-inköp. Målsättningen är en nettoavkastning på 10% efter samtliga avgifter. 2006 genererade vi en nettoavkastning på 12,4%. Alla beslut kring handeln tas av professionella handlare som bevakar marknaden åt kunden varje dag året runt.

Ni är mycket välkomna att kontakta Skellefteå Kraft för mer information eller offert.
Kontaktperson är Christer Bergström som ni kan nå på tel. 0910-74 06 47, 0703-54 06 47 eller christer.bergstrom@skekraft.se


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler