2013-09-18 17:29Pressmeddelande

Satsning på Upphandlingsstödet – ett steg i rätt riktning

Trä- och Möbelföretagen, TMF, välkomnar den satsning på Upphandlingsstödet som regeringen utlovar i höstbudgeten, som presenterades idag. Jämfört med dagens årliga stöd på 40 miljoner kronor kommer resurserna ökas med 35 miljoner från och med 2015. Dessutom gör regeringen bedömningen att det offentliga upphandlingsstödet behöver koncentreras och därför ska samlas hos Konkurrensverket.

- Det är positivt att man ökar resurserna till Upphandlingsstödet. Systemet med offentlig upphandling är komplext och det behövs olika lösningar för olika branscher. TMF har länge drivit frågan om hur lagen om offentlig upphandling påverkar möbelindustrin negativt, exempelvis genom användningen av den strikta rangordningsprincipen, säger Cecilia Ask Engström, chef Branschutveckling TMF.

- Nu är det viktigt att regeringen även arbetar för branschspecifika lösningar och för att höja kompetensen hos upphandlarna. Det måste bli konkurrens på lika villkor för den svenska möbelindustrin.

För mer information, kontakta gärna:
Cecilia Ask Engström, chef Branschutveckling TMF, 08-762 72 06, cecilia.ask.engstrom@tmf.se 
David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de ca 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och räkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor.och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.

 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler