2016-05-19 15:32Pressmeddelande

Samverkan ska lyfta Sverige som designland

null

Som en del av regeringens exportstrategi satsar nu Näringsdepartementet på ökad export av svenska designprodukter som t ex möbler och mode samt tjänster och turismupplevelser. Uppdraget ges till Visit Sweden i samarbete med näringslivet inom design, mode och arkitektur, och Trä- och Möbelföretagen, TMF, är en av aktörerna.

Näringsdepartementet har beslutat att satsa totalt 28 miljoner kronor från 2016 till och med 2019 på att utveckla och stärka den internationella marknadsföringen av Sverige som designland. Insatserna ska bidra till att skapa ett större internationellt intresse för design, exempelvis mode, arkitektur, inredning, möbler och konsthantverk i Sverige, så att exporten av designprodukter och tjänster ökar samt att fler reser hit och upplever och konsumerar svensk design. Arbetet kommer att ledas av Visit Sweden, som tillsammans med branschföreträdare inom design nu bildar ett partnerskap.

En nulägesanalys som Visit Sweden gjort tillsammans med Svensk Form, Association of Swedish Fashion Brands, Sveriges Arkitekter och Trä- och Möbelföretagen, visar att det finns en möjlighet för Sverige att ta en tydligare internationell position och att det finns en stor potential för designföretag och besöksnäringen att växa.

- Design är en stark profilbärare av det svenska varumärket. Vi och våra samarbetspartners är redo att sätta igång arbetet omgående för att öka tillväxten för Sverige, säger Thomas Brühl, vd på Visit Sweden.

- Idag exporterar svensk möbelindustri närmare 70 procent av den totala produktionen. Man kan säga att vi möblerar världen, med möbler som syns i prestigebyggnader och kontor i ett stort antal länder. Med den här satsningen kan man ännu mer ta tillvara potentialen i svensk design genom branschöverskridande strategiska samarbeten, säger Cecilia Ask Engström, chef för branschutveckling på Trä- och Möbelföretagen.

Visit Sweden och branschorganisationerna inom design ska tillsammans med Business Sweden och Svenska institutet skapa internationell marknadsföring, bland annat identifiera en position för Sverige, utveckla en kommunikationsstrategi och genomföra marknadsföringskampanjer utomlands.

För mer information, vänligen kontakta:

 • Cecilia Ask Engström, chef branschutveckling TMF, cecilia.ask.engstrom@tmf.se, 070-381 72 06
 • Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, anne.radestad@tmf.se, 070-562 72 04
 • Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.


  Om Trä- och Möbelföretagen

  Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


  Presskontakter

  Cecilia Uhler
  Redaktör
  Cecilia Uhler