2011-03-14 11:05Pressmeddelande

”Så löser vi miljonprogramskrisen”

Enligt Industrifakta kostar det uppemot 270 miljarder kronor att upprusta miljonprogrammet och det har många kommunala bostadsbolag möjligheter att lösa redan idag. Trä- och Möbelföretagen menar att det i många fall handlar om att göra en ordentlig inventering av vilka energisparåtgärder som en renovering kan leda till.

- Vi hjälper gärna bostadsbolag räkna på hur de kan tjäna pengar genom att renovera sina hus. Många energisparåtgärder betalar sig på mindre än fem år och är mycket goda investeringar, säger Anders Isaksson, COO Inwido.

Om det inte räcker vill TMF att regeringen ska arbeta med energiskatter och göra det möjligt att använda EU:s regionala strukturfonder. Det enda som behövs för att strukturfonderma ska kunna användas för energirenoveringar är ett beslut från regeringen. En annan effektiv metod är att höja energiskatterna, vilket omedelbart leder till ökad upprustning av energislukande bostäder.

- Vi förstår inte varför regeringen inte redan har öppnat för att använda EU:s strukturfonder för energirenoveringar. Det är en mycket enkel åtgärd som skulle hjälpa mycket, menar Daniel Wennick, chef Bygga inom TMF.

För mer information:
Daniel Wennick, chef Bygga inom TMF
070-679 72 01, daniel.wennick@tmf.se

Anders Isaksson, COO Inwido
070-292 63 00, anders.isaksson@inwido.com

Trä- och Möbelföretagen – TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med företagen arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarefrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med fmedlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarefrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler