2021-09-15 05:51Pressmeddelande

Reviderad småhusprognos i årets andra Trähusbarometer: Kraftig ökning av orderingången för styckebyggda småhus

Trähusbarometern 2 2021 - orderingång småhus.Trähusbarometern 2 2021 - orderingång småhus.

Så här långt under 2021 har orderingången ökat markant för framförallt småhus men även flerbostadshus, vilket därmed påverkar prognoserna. När det gäller påbörjade småhus för 2021 sätts prognosen till 12 000 - en revidering jämfört med ett halvår sedan från 10 500 småhus. Småhusbyggandet hålls dock fortsatt tillbaka av brist på tomtmark, kreditrestriktioner samt sommarens råvarubrist. För lägenheter i flerbostadshus med stomme av trä är prognosen att 5 258 kontrakterade lägenheter levereras under perioden juli 2021 t.om juni 2022. Det visar årets andra Trähusbarometer, som innehåller statistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF.

 

Orsaken till den justerade småhusprognosen för 2021 är en stark efterfrågan – framförallt av styckebyggda småhus. Under första halvåret 2021 ökade den totala orderingången för TMF:s medlemsföretag med 64 procent till 4 984 småhus av trä, omfattande både styckebyggda och gruppbyggda hus, jämfört med samma period 2020. Orderingången för styckebyggda småhus ökade med hela 89 procent samtidigt som orderingången för grupp­byggda småhus ökade med 19 procent. Ökningen sker dock från låga nivåer där andelen fortsatt är låg.

 

Enligt preliminära siffror från SCB påbörjades totalt 6 800 småhus under första halvåret 2021, vilket är 25 procent fler än under samma period 2020. Levererade småhus, (styckebyggda och gruppbyggda), ökade med 9 procent.
Flerbostadshus å sin sida har en 13 procents ökning när det gäller orderingång under första halvåret 2021 medan leveranserna går ännu bättre – +27 procent.

 

- Önskan att bo i eget ägt småhusboende är fortsatt stark och sällan har vi sett en så pass stark återhämtning som under årets första dryga hälft. Digitalisering och elektrifiering möjliggör nya sätt att arbeta och leva på och pandemin har fungerat som katalysator för att påskynda utvecklingen. Samtidigt har sannolikt en ökad medvetenhet gjort att allt fler vill bidra till den hållbara utvecklingen och bo klimatsmart, säger Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF. 


Det som fortsatt håller tillbaka småhusbyggandet och nyproduktionen är framför allt tomtbrist och kreditrestriktioner, men också störningar i globala försörjningsled för insatsvaror som fördröjer byggstarterna under innevarande år.

 

- Bristen på tomtmark och byggrätter, för framförallt småhus men också i allmänhet, är ett stort problem som vi ser att kommuner idag inte hanterar och där krävs utbildning och en attitydförändring, säger Gustaf Edgren.
 

Läs hela Trähusbarometernbifogad fil eller på tmf.se/trahusbarometern.
Nästa Trähusbarometer publiceras i mars 2022.

 

FAKTA TRÄHUSBAROMETERN: Trähusbarometern visar orderingången och leveranser för antal småhus och flerbostadshus av trä. Trähusbarometern innehåller även prognoser som baseras på information från husföretagen i TMF, företagens orderingång samt SCB:s statistik.
TMF:s statistik omfattar 32 medlemsföretag som tillverkar småhus, vars andel av den totala försäljningen av trähus i Sverige är ungefär 75 procent. Statistiken för flerbostadshus av trä omfattar huvuddelen av de företag som har egen industriell tillverkning av trästommar i Sverige.

 

Följ TMF på Facebook, Instagram & Twitter: /traomobeltmf_swe@Traomobel

 

För mer information, kontakta gärna:
- Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert TMF, 0708-19 67 12, gustaf.edgren@tmf.se
- Yvonne Identeg, marknadsdata/statistik TMF, 08-762 72 19,
yvonne.identeg@tmf.se
- Sophie Hammarskjöld, kommunikationschef TMF, 0722-05 87 81, sophie.hammarskjold@tmf.se

 

 

 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 650 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 80 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.