2018-10-22 08:21Pressmeddelande

Renoveringsrapport från Trä- och Möbelföretagen, TMF: Skulden krymper men renoveringstakten minskar

null

Den stora renoveringsskulden i hyresbeståndet fortsätter att krympa, det visar den årliga rapport som Trä- och Möbelföretagen, TMF, tar fram i samarbete med Prognoscentret. Samtidigt har både de offentliga och de privata bostadsbolagen minskat sin renoveringstakt när det gäller ”större” eller ”mer omfattande” åtgärder jämfört med tidigare år. Däremot har antalet punktinsatser ökat och ligger åter i nivå med mätningen 2016.

TMF:s renoveringsrapport 2018 visar att det finns övergripande planer för cirka 230 000 lägenheter under perioden 2017–2021 vilket är en ökning jämfört med föregående år. Om planerna realiseras skulle det innebära att renoveringsskulden på cirka 212 000 lägenheter skulle lösas till 2023.

- God ekonomi i samhället och låga räntor har möjliggjort en hög renoveringstakt. Vi tror också det spelat roll att hyresgäster i flerfamiljshus i likhet med alla andra efterfrågar snyggare design och bättre lösningar på kök, badrum, fönster och dörrar. ”Alla boende vill ha funktionella bostäder och dessa signaler når naturligtvis även fram till dem som äger och förvaltar hyresfastigheter, säger TMF:s vd David Johnsson

Av undersökningen framgår att cirka hälften av bostadsbolagen genomför färre renoveringar när det ställs krav på nybyggnationsstandard vid större renoveringsåtgärder.

- Vi ser att renoveringstakten viker neråt, vilket innebär en risk att renoveringsskulden inte blir fullt ut åtgärdad. Därför är det viktigt att alla parter medverkar till villkor som gör det möjligt att fortsätta krympa renoveringsskulden, säger Martina Hallgren, projektledare inom branschutveckling på TMF för dörrar, fönster, trappor och trägolv.

- Nyproduktionskrav vid renovering i det äldre beståndet bör undantas från nyproduktionskrav i högre utsträckning eftersom kostnaderna blir högre, vilket medför förseningar och eller utebliven renovering.

TMF:s renoveringsrapport finns enbart i digital form och publiceras en gång om året. 

Läs bifogad fil

Följ TMF på Twitter: @Traomobel

För mer information, kontakta gärna:
- David Johnsson, vd TMF, 070-597 72 67, david.johnsson@tmf.se 
- Martina Hallgren, projektledare branschutveckling TMF – dörrar, fönster, trappor och trägolv, 08-762 72 02, martina.hallgren@tmf.se
- Yvonne Identeg, statistik och marknadsdata, TMF, 08-762 72 19, yvonne.identeg@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se


Om Trä- och Möbelföretagen

TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för hela den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige, och företräder cirka 700 medlemsföretag med knappt 30 000 anställda. TMF:s vision: Svensk trä- och möbelindustri bygger och inreder världen. Industrin är hållbar och globalt konkurrenskraftig och har de bästa förutsättningarna för tillväxt. Alla hinder för företagande är undanröjda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler