2019-10-10 07:46Pressmeddelande

Renoveringsrapport från Trä- och Möbelföretagen, TMF: Hög renoveringstakt på bekostnad av minskad nyproduktion

null

Renoveringstakten i miljonprogramsområdena har varit hög under 2019, vilket gör att renoveringsskulden i hyresbeståndet fortsätter att krympa och bör vara inarbetad om fem år. Det visar den årliga rapport som Trä- och Möbelföretagen, TMF, tar fram i samarbete med Prognoscentret. Därmed kan man se en viss förskjutning inom byggbranschen och en resursförflyttning ifrån nyproduktion.

Vid nollmätningen år 2013 uppskattades antalet lägenheter inom miljonprogrammet i behov av renovering till cirka 471 000. TMF:s renoveringsrapport 2019 visar att det i genomsnitt renoverats cirka 54 000 lägenheter om året, vilket gör att det nu återstår cirka 155 000 lägenheter och att två tredjedelar är upprustade.

- Renoveringarna har taktat på bra under 2019 och hög renoveringstakt är givetvis en utveckling som är oerhört positiv för många av TMF:s företag. Renoveringsplanerna är fortsatt ambitiösa och ligger på stabila nivåer.Vi ser just nu ingen avmattning i renoveringstakten så inom fem år bör renoveringsskulden vara inarbetad, säger Martina Hallgren, projektledare inom branschutveckling på TMF för dörrar, fönster, trappor och trägolv och ansvarig för rapporten.

Med 2019 års siffror har även de senaste årens trendmässiga minskning av renoveringar brutits - en minskning som då bland annat förklarades med en ökande nybyggnation och resursbrist i såväl egna led som i möjligheten att upphandla entreprenörer.
Nu är snarare scenariot det motsatta.

- Det är klart att det är glädjande att renoveringstakten har ökat, även om det känns kluvet eftersom det sker på bekostnad av en minskad nyproduktion. Vi ser ett tydligt skifte där nyproduktionens kapacitet har förflyttats till renoveringsskulden hos främst miljonprogrammet, säger TMF:s bostadspolitiska expert, Gustaf Edgren.

I årets rapport har det även ställts frågor om hinder för renovering och här anges skärpta regelverk som ett betydande problem även om främsta hindret är någon form av ekonomiska skäl, såsom som att man inte kan ta ut kostnaderna genom höjda hyror.

Rapporten visar även ett svagt intresse för att söka investeringsstöd - ett stöd som hittills haft en liten effekt på renoveringsmarknaden.

TMF:s renoveringsrapport finns enbart i digital form och publiceras en gång om året.
Läs bifogad fil.

Följ TMF på Facebook, Instagram & Twitter:/traomobel, tmf_swe, @Traomobel

För mer information, kontakta gärna:
- Martina Hallgren, projektledare branschutveckling TMF – dörrar, fönster, trappor och trägolv, 08-762 72 02, martina.hallgren@tmf.se
- Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert, TMF, 08-762 72 76, gustaf.edgren@tmf.se
- Yvonne Identeg, statistik och marknadsdata, TMF, 08-762 72 19, yvonne.identeg@tmf.se
- Sophie Hammarskjöld, kommunikationschef TMF, 0722-05 87 81, sophie.hammarskjold@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se


Om Trä- och Möbelföretagen

TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för hela den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige, och företräder cirka 700 medlemsföretag med knappt 30 000 anställda. TMF:s vision: Svensk trä- och möbelindustri bygger och inreder världen. Industrin är hållbar och globalt konkurrenskraftig och har de bästa förutsättningarna för tillväxt. Alla hinder för företagande är undanröjda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler