2007-06-14 10:08Pressmeddelande

Rekordstark öppning av Sveriges möbelproducenter

Svensk möbelindustri visar upp det bästa första kvartalet någonsin, med en ökning av både inhemsk och exportförsäljning. Under perioden ökade exporten av möbler med 10 procent till 3,8 miljarder. Det visar statistik från TMF, Trä- och Möbelindustriförbundet. Den inhemska konsumtionen är också fortsatt stark men det är på exportmarknaden den stora hävstången för svensk möbelindustri finns.


– Svensk Möbelindustri har tagit igen hela tappet från de tidiga åren på 90-talet och
fördubblat såväl produktion som export under en 10-årsperiod. Det är starka, välmående företag som genom strategiskt och systematiskt arbete nu fortsätter att ta marknadsandelar utanför Sveriges gränser, säger Katarina Lagerbielke chef för Möbler och Boende inom TMF. Samtidigt som konjunkturen har förbättrats har man i industrin gjort rätt saker, man har effektiviserat produktionen och lagt starka fundament i varumärkes- och försäljningsarbetet. Det ger resultat.

– Svensk möbelindustri består av moderna industrialister som samtidigt är skickliga
handelsmän och varumärkesbyggare. Vi kan effektivt producera högkvalitativa produkter och vi förstår hur vi ska ta med oss dem ut och sälja, menar Katarina som tror att möbelindustrins bästa tid fortfarande ligger framför oss. – I den svenska möbelindustrin finns traditionen och kunskapen av att producera möbler med både form och funktion, och vi går emot en tid då enkelhet, tidlöshet och hållbarhet efterfrågas allt mer.

Exportökningen för möbelindustrin gäller de flesta segmenten men det är framför allt
segmentet kontorsmöbler som växer kraftigt. De viktigaste exportmarknaderna är fortfarande de nordiska länderna men också England, Frankrike och Tyskland.
– Tyskland kommer att bli en allt viktigare marknad spår Katarina Lagerbielke. Det är en marknad som vi har en lång tradition av att sälja möbler till, och nu börjar den jättemarknad att hämta sig efter några svaga år. Även importen har ökat under perioden, den största importökningen har skett från Kina. Totalt sett visar statistiken på en positiv handelsbalans med ett över skott på närmare 200 miljoner kronor.

Om svensk möbelindustri.
2006 producerades möbler i Sverige till ett värde av 22 miljarder, av detta exporterades möbler för närmare 14 miljarder. Möbelindustrin är småskalig och består av ca 650 företag, av dessa säljer en del under eget varumärke och andra är underleverantörer. Medelantalet anställda är 18. En stor del av företagen ligger i Småland och västra Götaland, flertalet är ägarledda familjeföretag, och de är viktiga arbetsgivare på sin respektive ort.

För mer information kontakta:
Katarina Lagerbielke, chef Möbler och Boende, 070-685 72 06, katarina.lagerbielke@tmf.se
Susanne Rudenstam, kommunikationschef, 070-214 37 72, susanne.rudenstam@tmf.seTrä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar trähus, kök, möbler, fönster, golv, dörrar, snickerier samt träkomponenter.
TMF Box 555 25, 102 24 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler