2008-02-19 08:55Pressmeddelande

Regeringens klimatmål kan driva ut svensk industri

Trä- och Möbelindustriförbundet, TMF, välkomnar tuffa klimatmål i Sverige men anser samtidigt att det är viktigt att globala problem får globala lösningar. Om de svenska målen driver ut svensk industri till länder med mindre tuffa klimatmål har vi inte uppnått något positivt resultat för miljön. Det är viktigt att klimatberedningen lyssnar på industrin och utformar förslag på styrmedel som verkligen motverkar klimatförändringarna.

– Det är bra att Sveriges regering sätter upp tuffa klimatmål för industrin men det är ännu viktigare att noga analysera att politiska styrmedel styr åt rätt håll. Det finns dessvärre redan idag klimatpolitiska styrmedel som snabbar på klimatförändringen som till exempel koldioxidskatten på träavfall, menar Leif G Gustafsson, vd TMF.

TMF har redan träffat både representanter för klimatberedningen och Finansdepartementet för att förklara hur koldioxidskatten på träavfall får negativ effekt på klimatet och träindustrin. Vi inväntar nu svar från regeringen på hur de tänker gå vidare i denna fråga.

– Bioenergisektorn får stöd för att bränna upp industriell träråvara men när samma trä återvinns och förbränns blir det beskattat. Detta minskar drivkrafterna för värme- och kraftvärmeverk att bränna återvunnet trä och därmed minskar utbudet av trä som kan användas till förnyelsebar energi, avslutar Leif G Gustafsson, vd TMF.


För mer information vänligen kontakta:
Daniel Wennick, näringspolitiskt sakkunnig
070-679 72 01, daniel.wennick@tmf.se

Susanne Rudenstam, kommunikationschef
070-214 37 72, susanne.rudenstam@tmf.se


Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar trähus, kök, möbler, fönster, golv, dörrar, snickerier samt träkomponenter.
TMF Box 555 25, 102 04 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler