2009-03-17 11:40Pressmeddelande

Regeringen diskriminerar småhusköpare

Regeringens ROT-avdrag omfattar inte nyare småhus utan begränsas till hus som är fem år och äldre. Denna begränsning kopplas till att nyproducerade småhus åtnjuter undantag från fastighetsavgiften de första fem åren. Undantaget från fastighetsavgiften gäller även för bostadsrätter men där tänker regeringen låta ROT-avdraget gälla även för nyproducerade hus. TMF anser att regeringen omgående måste ta fram ett nytt förslag som inte diskriminerar vissa grupper.
- Det finns uppenbara brister i regeringens förslag. Den som köpte ett småhus för fyra år sedan kommer inte att omfattas av ROT-avdraget medan en kund som köpt en nyproducerad bostadsrätt gör det, säger Leif G Gustafsson, vd TMF.

Undantaget för fastighetsavgiften motsvarar maximalt 6000 kronor per år medan ROT-avdraget motsvarar runt 100 000 kronor per hushåll. Om avsikten är att jämställa nyare hus med äldre hus skattemässigt borde ett ROT-avdrag motsvarande minst 94 000 per hushåll kunna ges även för nyproducerade småhus.

- Regeringen motverkar ökad nyproduktion i ett läge där bostadsbristen ökar. Markeringen som görs mot småhusköpare i ROT-avdraget kombinerat med den nyss införda flyttskatten leder dessvärre till en mindre dynamisk bostadsmarknad, avslutar Daniel Wennick, näringspolitiskt sakkunnig.


För mer information vänligen kontakta
Daniel Wennick, näringspolitiskt sakkunnig
070-679 72 01, daniel.wennick@tmf.se

Leif G Gustafsson, vd
0704-92 73 20, leif.gustafsson@tmf.se

Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar trähus, kök, möbler, fönster, golv, dörrar, snickerier samt träkomponenter.
TMF Box 555 25, 102 04 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se.

 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler