2014-01-03 14:27Pressmeddelande

Regeringen anslår medel för yrkesintroduktionssatsning

Regeringen har beslutat anslå 400 000 kr i projektmedel för informationsinsatser för yrkesintroduktion för ungdomar. Ansökan har gjorts gemensamt av Trä- och Möbelföretagen (TMF), Skogsindustrierna och GS-facket, och syftet är att främja användningen av yrkesintroduktionsavtal för trämekanisk industri i Småland.

-  Genom projektet kan vi få en rivstart för yrkesintroduktion och samtidigt skaffa oss värdefulla erfarenheter som hjälper alla företag. Ska avtalet få genomslag är det nödvändigt att vi når ut med information på ett effektivt sätt till våra medlemmar, säger Henrik Smedmark, utbildningsansvarig på TMF.

Målgruppen för yrkesintroduktionssatsningen är nyckelpersoner inom träföretag i Småland samt arbetslösa ungdomar som vill jobba inom träindustrin. När det gäller tänkta aktiviteter handlar det i första hand om företagsbesök samt aktiv marknadsföring mot arbetsgivare och fackliga företrädare. Ungdomarna ska till stor del informeras via Arbetsförmedlingens ordinarie kanaler.

För att nå full effekt med satsningen finns det även planer på att projektanställa en gemensam resursperson, stationerad i Småland.

- Yrkesintroduktionen är ett bra sätt att fånga upp duktiga ungdomar som av olika anledningar hamnat utanför arbetsmarknaden. Med de anslagna medlen kan vi nu nå resultat på ett helt annat sätt, säger TMF:s vd David Johnsson.

Fakta: TMF tecknade i oktober, tillsammans med GS-facket, avtal om yrkesintroduktion som innebär att det ges ytterligare möjlighet för företag att anställa unga under 25 år till en reducerad lönekostnad, där såväl utbildning som handledning ingår. Det nya yrkesintroduktionsavtalet riktar sig till ungdomar som är under 25 år och saknar relevant yrkeserfarenhet.

För mer information, kontakta gärna:
Henrik Smedmark, utbildningsansvarig TMF, 08-762 72 61, henrik.smedmark@tmf.se
David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 76, david.johnsson@tmf.se
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 070-562 72 04, anne.radestad@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de ca 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.

 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler