2020-10-01 07:45Pressmeddelande

Rapportlansering – Den svenska möbel- och inredningsbranschen: ”Om branschen samlas för att ta nästa steg ifråga om export, så kommer jag att hjälpa till” – näringsminister Ibrahim Baylans löfte till möbel- och inredningsbranschen

null

Trä- och Möbelföretagen, TMF, lanserade igår rapporten Den svenska möbel- och inredningsbranschen – statistik & analys av värdekedjan – 2020. I rapporten presenteras för första gången branschen längs hela värdekedjan, från design via produktion och leverantörer till detaljister. Rapportlanseringen, som skedde på ett webbinarium med näringsminister Ibrahim Baylan, innehöll ett panelsamtal om hur branschens nuvarande konkurrensfördelar; en hög exportandel, stark hållbarhetsposition samt hög grad av inhemsk produktion ska kunna bibehållas - något branschen vill samarbeta kring. Och - då hjälper näringsministern gärna till.

- Vi initierade ett exportsamarbete när jag var energiminister och jag ser att man kan göra det även här. Om det är så att branschen samlas för att ta nästa steg ifråga om export, så kommer jag som näringsminister att hjälpa till, säger Ibrahim Baylan.

Att möbel- och inredningsindustrin har en stark position – inte minst ifråga om export – visar rapporten. Mer än 70 procent av de möbler som produceras i Sverige skickas utanför landets gränser.

Ett utvecklat hållbarhetstänkande är ytterligare en konkurrensfördel för svensk möbelproduktion, som ligger långt fram när det gäller cirkulära produktionsprocesser och affärsmodeller. Svensk kvalitet, funktionalitet och innovation är också starka begrepp på den internationella marknaden.

- Hindret för att lyckas ännu bättre gällande export sitter mycket hos oss företagare – vi måste bestämma oss och ibland är vi för nära vår verksamhet för att ta oss ut från hemmamarknaden, menar Sonnie Byrling, vd på möbelföretaget Swedese. Vi måste bl a ta lärdom av Danmark, ett land som är litet men syns så mycket internationellt.

- Det känns viktigt att ha gjort den här rapporten och att lyfta fram industrin och hur stor den faktiskt är, säger Cecilia Ask Engström, chef på branschutveckling på TMF. Vi måste fortsätta jobba med våra förutsättningar såsom en tydlig kravställan på hållbarhet i offentlig upphandling. Där har vi en konkurrensfördel och där kan våra företag leverera.

Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen, betonade vikten av tillverkningsindustrins sammantagna betydelse för Sverige – ”en dynamo” som inklusive hela värdekedjan står för närmare 20 % av BNP..

- Det här är en industri vi inte kan ta för given. Vi måste fortsätta jobba med kompetensförsörjning, arbetskraftskostnader, skatter och regelverk - saker som vi måste beakta för att behålla konkurrenskraften.

Ibrahim Baylan har i alla fall en väldigt positiv bild av den svenska möbel- och inredningsbranschen, som han bl a bekantade sig med under en guidad tur på årets Stockholm Furniture & Light Fair.

- Jag upplevde det som en mångfacetterad bransch med en offensiv anda. En optimism och vilja att ta sig an de utmaningar som finns. Det är en bransch som både lyckats väl och har stor potential och jag tog med mig energi och optimism från de mötena.

Ladda ner och läs rapporten på tmf.se/mobel-och-inredningsrapport
Film från webbinariet kommer att finnas tillgänglig på TMF:s webbplats tmf.se fr om 1/10.

Följ TMF på Facebook, Instagram & Twitter: /traomobeltmf_swe@Traomobel

För mer information, kontakta gärna:
- Linda Löf, möbelansvarig, TMF, 08-762 72 62, linda.löf@tmf.se
- Cecilia Ask Engström, chef branschutveckling TMF, 070-381 72 06, cecilia.ask.engstrom@tmf.se
- Sophie Hammarskjöld, kommunikationschef TMF, 0722-05 87 81, sophie.hammarskjold@tmf.se

Rapporten Den svenska möbel- och inredningsbranschen
Lanseringen av rapporten Den svenska möbel- och inredningsbranschen skedde vid ett webbinarium från Swedeses showroom i Stockholm med medverkan av Ibrahim Baylan, näringsminister, Sonnie Byrling, vd på Swedese, Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen, Tobias Nielsén, förlagschef på Volante samt Cecilia Ask Engström, chef branschutveckling på Trä- och Möbelföretagen.
Syftet med rapporten är att spegla en mer modern och rättvisande bild av branschen, omfattande möbler, köks-, badrums- och specialinredning, sängar, madrasser, belysning samt textila mattor – för hem och offentlig miljö, samt även att ge en mer fullständig bild av branschens värdekedja. Möbel- och inredningsbranschen, sett till antal anställda, är fortfarande en av Sveriges större näringsgrenar; 2018 sysselsattes nästan 53 000 personer. Omsättningen uppgick 2018 till totalt drygt 177 miljarder kronor.
Förhoppningen är att mätningarna över tid kommer att kunna visa utveckling och trender inom branschen.

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler