2007-12-11 08:38Pressmeddelande

PRESSINBJUDAN: Unga Norrbottningar slåss om en plats till Calgary: Dags för uttagning till Yrkes-SM för möbelsnickare 2008!

Att bli möbelsnickare betyder inte bara att man kommer att ha jobb samma dag man slutar skolan – det betyder också att man kan ställa upp i Yrkes-SM och med lite tur och mycket skicklighet ta sig till världsmästerskapen i Calgary.


Första skall man dock klara sig igenom den första uttagningstävlingen som i Norrbotten går av stapeln den 11 december på Furuhedsskolan i Kalix. 8 deltagare är anmälda och de kommer att sättas på svåra prov. Bara listan över verktyg som kan medföras är imponerande, stöt- och simshyvel, sickling med flera. Men dagens träarbetare måste vara lika skickliga med datormusen eftersom träarbete är en modern industri som ställer höga krav på till exempel CNC-programmering.

— Svensk träindustri håller en mycket hög klass, och det går väldigt bra för de flesta företagen inom industrin. Den stora utmaningen företagen står inför är att rekrytera nya medarbetare, säger Henrik Smedmark, utbildningsansvarig på TMF, Trä- och Möbelindustriförbundet, som anordnar tävlingen. De närmaste fem åren måste minst sju tusen personer rekryteras.

— För att Sverige ska fortsätta vara ett ledande träland måste fler ungdomar övertygas
om att arbete inom trä- och möbelindustrin är ett både roligt och säkert val. Yrkes-SM är ett led i vårt arbete för att få fler att välja träyrket, avslutar Henrik Smedmark.

Media är välkommen att närvara under dagen
Plats: Furuhedsskolan, Kalix.
Dag: Tisdagen den 11 december 2007
Tider: Tävlingen startar kl 9.00. Prisutdelning kl.16.00. Bästa fototiderna tisdag 12.30–16.00.

Kontaktpersoner:
Furuhedsskolan: Göran Jakobsson 0923-65242, goran.jakobsson@edu.kalix.se
TMF: Henrik Smedmark, ansvarig för utbildningsfrågor, tfn 0709–54 06 55, Danny Mattsson-Nyberg, projektledare, 070-508 89 80.

Läs mer om yrkes-sm i möbelsnickeri på www.tmf.se/yrkes-sm.

Om trä- och möbelindustrin: TMF representerar trä- och möbelindustrin som sammantaget sysselsätter 45.000 personer i ca 7.500 företag, med en samlad omsättning på 60 miljarder kronor. Förädlingsvärdet är högt och företagen är betydelsefulla arbetsgivare i huvudsakligen mindre orter över hela landet.


Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar trähus, kök, möbler, fönster, golv, dörrar, snickerier samt träkomponenter.
TMF Box 555 25, 102 04 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler