2013-07-02 17:10Pressmeddelande

Pressinbjudan: TMF startar onsdagen i Visby med två seminarier om bostäder och byggande.

Trä- och Möbelföretagen startar onsdagen i Visby med två seminarier om bostäder och byggande:

Kl 08:00 - 09:00, frukost från 07:30.

Miljonprogrammet – vem tar vid när staten har kapitulerat?
Minst 350 000 bostäder inom miljonprogrammet är i behov av renovering – dels vad gäller energieffektivisering, dels vad gäller standardhöjning. Uppskattningsvis kommer det att kosta 300 miljarder de kommande tio åren. Utmaning eller möjlighet? Kan upprustningen ses som en väg att lösa några av våra samhällsproblem – och kan den till och med skapa nya former av samhällen?

Medverkande:
Carlos Rojas, Miklo
Pekka Kääntä, makroekonom
Jerker Söderlind, arkitekt SAR/MSA, Stadsliv AB
Jessika Vilhelmsson, ledamot i civilutskottet(M)
Yvonne Ruwaida, bostadspolitisk talesperson Stockholm(MP)
Andreas Schönström, kommunalråd, Malmö(S)

Moderator:
Lydia Capolicchio

 

Kl 09.50 - 10:50

Hur ska framtidens bostäder köpas och ägas?

Efterfrågan på bostäder som en vanlig hushållsinkomst har råd med är betydligt större än utbudet. Hus är inte digitala produkter som kan dubbleras med en knapptryckning. Det kommer att ta tid att justera utbudet – vad gör vi fram tills dess? Idag har hushåll med goda förvärvsinkomster, teoretiskt inte råd att köpa hus och bygga bostäder. Vi måste finna råd för hur folk ska ha råd!

Medverkande:
Stefan Attefall, civil- och bostadsminister(KD)
Veronica Palm, ordförande i civilutskottet(S)
Henrik von Sydow ordförande i skatteutskottet(M)
Daniel Liljeberg, chefsekonom, Villaägarna

Moderator:
Maria Ludvigsson

Datum: Onsdag 3 juli
Tid: Kl 9.50–10.50
Lokal: Clematis, Strandgatan 20, Visby

För mer information vänligen kontakta:Susanne Rudenstam, kommunikationschef Trä- och Möbelföretagen, 08-762 72 73

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med medlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarfrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler