2013-07-04 11:55Pressmeddelande

Pressinbjudan: TMF håller utbildningsdebatt om gymnasiets yrkesutbildingar

Söktrycket viker och flera industriella gymnasieutbildningar hotas av nedläggning. Samtidigt har företagen svårt att finna kompetenta yrkesarbetare. Detta hotar konkurrenskraften för svensk industri – och på sikt basen för vårt välstånd. Men visst går det att göra någo -visst kan vi skapa attraktiva yrkesutbildningar!

Medverkande:
Tomas Tobe, ordförande i utbildningsutskottet (M)
Ibrahim Baylan, vice ordförande i utbildningsutskottet (S)
Per-Arne Anderssn, koncernchef Kinnarps
Mats Söderberg, ansvarig gymnasieskola och yrkesutbildning SKL
Magnus Schenström, vd Curt Nicolingymnasiet
Karin Olanders, chef bildning och kultur Finspångs kommun
Ulf Eriksson, kommunalråd Falköpings kommun
Ingegerd Green, vd Skärteknikcentrum

Moderator:
Leila Khammari, vd Lichron Teknik

Datum: Torsdag 4 juli Tid: Kl 14:00–15:00 Lokal: Bolaget, Visby

För mer information vänligen kontakta:
Susanne Rudenstam, kommunikationschef Trä- och Möbelföretagen, 08-762 72 73


Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med medlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarfrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler