2012-11-26 11:07Pressmeddelande

Pressinbjudan: Temadagar för trä- och möbelbranschen; Framtidens ytbehandling

Temadagar för trä- och möbelbranschen:
Framtidens ytbehandling

Datum och tid: 2012-11-27, kl 09:00–16:00 (9.00-9.30, kaffe)
Plats:   Träcentrum – Framtidsvägen 1, Nässjö

Trä- och Möbelföretagen bjuder in till heldagsseminarium på Träcentrum med fokus på ytbehandling i svensk träbearbetande industri. Branschen står inför utmaningar med ökande krav på miljövänliga system med bibehållen eller förbättrad ytfinish och kvalitet. Intresset är riktigt stort och evenemanget är fulltecknat med över 120 deltagare från nästan 70 medlemsföretag

Experter från ledande leverantörer av ytbehandlingssystem och appliceringsutrustning presenterar idéer och lösningar för framtiden. Läget inom utveckling och standardisering belyses av SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Missa inte tillfället att lyssna på en rad intressanta föreläsare inom ytbehandling med fokus på svensk träbearbetande industri!
Läs merwww.tmf.se/ytbehandlingsdag.

Detaljerat program bifogas.
Välkommen!

För mer information, vänligen kontakta:
Robin Ljungar, branschutveckling - kök- och badrum, specialinredningar samt träkomponenter, tfn. 08-762 72 43, robin.ljungar@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med medlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarfrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler