2012-11-19 14:05Pressmeddelande

Pressinbjudan: Temadagar för möbelbranschen - Möbeldagen har dubblats!

null

Bild/design: Staffan Holm

Datum och tid:                2012-11-21--22, kl 09:00–14:00
Plats:                              Pulsen Konferens, Kyrkängsgatan 8, Borås

En dag har blivit två – förhoppningsvis med dubbel inspiration! 2012 introducerar TMF de nya Möbeldagarna med utökat program. Den 21-22 november, på Pulsen Konferens i Borås, bjuds det på spännande föredrag, paneldebatt samt mingel med branschkollegor och leverantörer till möbelbranschen.

Möbeldagarna är ett årligt event för verksamma i möbel- och inredningsbranschen som arrangeras av SP och TMF.  2012 utvecklas nu konceptet och TMF bjuder in till två dagar där mingel och trerätters middag med underhållning avrundar dag ett. Dag två fortsätter med intressanta föredrag samt en paneldebatt med företrädare från branschen.
Syftet är att ge inspiration och fördjupad kunskap inom områden såsom materiallära, design, produktutveckling, möbelprovning och miljöfrågor. Bland årets föredragshållare finns Vinnova, designern Staffan Holm, A2-experten Jonas Hurtigh Grabe, Kvadrat, IKEA m fl.

Läs mer på www.tmf.se/mobeldagarna.

Detaljerat program bifogas.

Välkommen!

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Ask-Engström, chef Branschutveckling TMF, cecilia.ask.engstrom@tmf.se, tfn. 08-762 72 06
Elin Quist, projektkoordinator TMF, elin.quist@tmf.se, tfn. 08-762 72 62
Eva Malmqvist, SP, eva.malmqvist@sp.se, tfn. 010-516 61 31

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med medlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarfrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler