2012-10-15 14:32Pressmeddelande

Pressinbjudan: Tema-dag för trä- och möbelindustrin i Skellefteå -Möjligheter med robotisering, automation och nya verktyg.

Datum och tid:                2012-10-18 , kl 09:30 – 16:00
Plats:                               Hotell Aurum, Gymnasievägen 12, Skellefteå

Den 18 oktober samlas stora delar av den norrländska trä- och möbelindustrin på Trä- och Möbelföretagens tema-dag med maskinfokus. Syftet är att visa möjligheter och diskutera utveckling av svensk träbearbetande industri. På dagordningen står maskinlösningar och diskussioner kring verktyg, automation och robotisering, vilka är frågor som är centrala för trä- och möbelindustrins utveckling och konkurrenskraft.

Bland föredragshållarna märks Robotdalen/ABB, Kyocera Unimerco, Kuka Nordic, Kvarnstrands/Sågspecialisten och Linköpings Tekniska Högskola.

Vi välkomnar media att ta tillfället i akt att träffa regionens ledande företagare, och att bevaka intressanta frågor, det är valfritt att närvara på hela eller delar av dagen.

Programmet bifogas.

Anmäl ert deltagande till Hans Sehlin, Trä- och Möbelföretagen, senast den 17 oktober, e-post hans.sehlin@tmf.se.

För mer information vänligen kontakta:
Robin Ljungar, branschutveckling Trä- och Möbelföretagen 073-823 72 43
Susanne Rudenstam, kommunikationschef Trä- och Möbelföretagen 070-214 37 72

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med medlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarfrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler