2016-09-05 08:20Pressmeddelande

Pressinbjudan: Ny professur i träbyggnad på Chalmers

Chalmers Tekniska högskola inrättar en ny professur i träbyggnad. Professuren ska leda forskning och forskarutbildning vid Chalmers inom träbyggnad med särskild inriktning på konstruktionsteknik. Syftet är att föra upp forskningen kring träbyggnad på Chalmers till en internationellt framstående nivå.

Den nya professuren presenteras på ett pressmöte under mässan Trä & Teknik på Svenska Mässan i Göteborg.

Datum/Tid: Den 6 september kl 11.30
Lokal: R 3, plan 2 (konferensavdelningen), Svenska Mässan

Professuren stöttas med medel från de två branschorganisationerna Trä- och Möbelföretagen (TMF) och Svenskt Trä.

Medverkar på pressmötet gör docent Mario Plos, Chalmers Tekniska Högskola, Mikael Eliasson, direktör Svenskt Trä och David Johnsson, vd för Trä- och Möbelföretagen.

Medtag presslegitimation.

Välkomna!

För mer information, kontakta gärna:
David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se
Mikael Eliasson, direktör Svenskt Trä, 08-762 79 01, mikael.eliasson@svenskttra.se
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 070-562 72 04, anne.radestad@tmf.se
Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig Svenskt Trä, 08-762 79 65, camilla.carlsson@svenskttra.se 

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Målsättningen är att genom information och inspiration öka träanvändningen i Sverige och på utvalda marknader utomlands. Svenskt Trä syftar också till att lyfta fram trä som ett konkurrenskraftigt, miljövänligt och hållbart material.
Svenskt Träär en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna. Bakom Svenskt Trä står svensk sågverks- och limträindustri. 
www.svenskttra.se


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler