2012-08-16 14:22Pressmeddelande

Pressinbjudan: Minskade risker med Maskinkörkortet – en god affär

null

Målet med att införa Maskinkörkortet inom trä- och möbelindustrin är en markant minskning av antalet arbetsplatsolyckor. Maskinkörkortet presenteras närmare på Trä & Teknik på Svenska Mässan i Göteborg 21-24 augusti.

Trä & Möbelföretagen, TMF, är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den svenska trä- och möbelindustrin. TMF finns på plats i en monter på Trä & Teknik, mässan som samlar allt och alla inom svensk träindustri på en och samma plats.

Maskinkörkortet består av en teoretisk del och ett praktiskt prov för varje maskintyp. Det är kort och gott en utbildning i hur man jobbar på säkrast och effektivast möjliga sätt med ett antal vanligt förekommande maskiner i träindustrin.

– Det är av yttersta vikt att vi minskar riskerna på arbetsplatserna. Det handlar främst om människor, men också om produktivitet och ekonomi i företagen, säger Henrik Smedmark, utbildningsansvarig inom TMF.

Mer än hälften av alla arbetsplatsolyckor inom trä- och möbelindustrin i Sverige är maskinolyckor. Maskinkörkortet kommer att kunna tas för 15-20 olika maskintyper.

 Välkommen att lära dig mer om Maskinkörkortet:

I TMF:s monter D04:14, onsdag 22 aug kl 15-16
Att minska riskerna är en god affär, TMF och GS Facket.

I SweDendros och FELDERS monter B05:02 torsdag 23 aug och fredag 24 aug kl 14
Finalisterna i Yrkes-SM kör upp för Maskinkörkortet.

 I samband med Trä & Teknik kommer TMF också att presentera en guide för maskinupphandling som ska underlätta köp av maskiner och anläggningar.

För mer information:

Henrik Smedmark, utbildningsansvarig, 08-762 72 61, 0709-54 06 55, henrik.smedmark@tmf.se
Susanne Rudenstam, kommunikationschef, 08-762 72 73, 0702-14 37 72, susanne.rudenstam@tmf.se

www.maskinkorkortet.se, www.svenskamassan.se/sites/tra-teknik

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med fmedlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarefrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler