2020-09-24 09:05Pressmeddelande

PRESSINBJUDAN: Framtiden för den svenska möbel- och inredningsbranschen – rapportlansering med näringsminister Ibrahim Baylan

null

Trä- och Möbelföretagen, TMF, lanserar den 30 september rapporten Den svenska möbel- och inredningsbranschen. I rapporten presenteras för första gången branschen längs hela värdekedjan, från design via produktion och leverantörer till detaljister och vidare till reparationer. Rapportlanseringen, som sker digitalt, följs av en diskussion om hur långt design, hållbarhet och automation räcker för möbel- och inredningsbranschen.

Mer än 70 procent av de möbler som produceras i Sverige skickas utanför landets gränser. Ett utvecklat hållbarhetstänkande är en tydlig konkurrensfördel för svensk möbelproduktion, som ligger långt fram när det gäller cirkulära produktionsprocesser och affärsmodeller. Svensk kvalitet, funktionalitet och innovation är också starka begrepp på den internationella marknaden.

Till skillnad från många andra branscher har möbel- och inredningsproduktion till stor del stannat kvar i Sverige – ofta på mindre orter, där företagen inte sällan utgör samhällets hjärta och livsnerv. Samtidigt växer importen av möbler, som snart kan komma att överstiga den inhemska produktionen.

Hur kan möbel- och inredningsbranschens potential förverkligas? Hur kan innovation och hållbarhet främjas på bästa sätt? Och vad säger företagen själva?

Varmt välkommen till lanseringen av den nya rapporten Den svenska möbel- och inredningsbranschen. Medverkar gör Ibrahim Baylan, näringsminister, Sonnie Byrling, vd på Swedese, Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen, Tobias Nielsén, förlagschef på Volante samt Cecilia Ask Engström, chef branschutveckling på Trä- och Möbelföretagen.

När/Hur? - Lanseringen sker som ett webbinarium via Zoom onsdagen den 30 september kl 09.00-10.00 från Swedeses showroom i centrala Stockholm.

Anmälan – Anmäl dig här

Följ TMF på Facebook, Instagram & Twitter: /traomobel, tmf_swe, @Traomobel

För mer information, kontakta gärna:
- Linda Löf, möbelansvarig TMF, 08-762 72 62, linda.löf@tmf.se
- Sophie Hammarskjöld, kommunikationschef TMF, 0722-05 87 81, sophie.hammarskjold@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler