2014-03-19 11:07Pressmeddelande

PRESSINBJUDAN: Det första ”Attefallshuset” visas i centrala Stockholm; Attefall och Borg besöker 25 kvm på Norrmalmstorg

Det första exemplet på ett bygglovsfritt komplementbostadshus slår imorgon upp dörren mitt på Norrmalmstorg i Stockholm. Trä- och Möbelföretagen, TMF, bjuder in finansminister Anders Borg och bostadsminister Stefan Attefall till husesyn av ett föreslaget så kallat Attefalls-hus, som ett av TMF:s medlemsföretag har färdigställt.

Tid: 12.30 – ca 13.00, torsdagen den 20 mars
Plats: Norrmalmstorg, Stockholm

- Vi tror att det föreslagna Attefalls-huset kommer att bli en efterfrågad produkt, och småhusföretagen står redo att designa och producera. Enligt en medlemsenkät har en del av företagen redan börjat skissa på den här typen av hus och ett flertal tror dessutom att det kommer att leda till fler arbetstillfällen. Vi har tekniken och produktionskapaciteten för att snabbt möta även en stor efterfrågan, säger David Johnsson, vd på TMF.

TMF är en bransch- arbetsgivarorganisation för företag som bygger och inreder Sverige.  Bland medlemmarna finns företag som, förutom trähus och möbler, producerar fönster, dörrar, golv, kök, trappor med mera. Om den här typen av bygglovsfritt komplementsbostadshus blir verklighet kan det få positiva konsekvenser för ett stort antal företag inom svensk bygg- och inredningsindustri.

- Förslaget är positivt för hela denna, för Sverige, viktiga industri. Och det industriella byggandet med sin avancerade produktionsteknik säkerställer hög kvalitet och är både smart och hållbart, säger David Johnsson.

För mer information, kontakta gärna:
David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se
Gustaf Edgren, branschutveckling trähus, 0708-19 76 12, gustaf.edgren@tmf.se
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 070-562 72 04, anne.radestad@tmf.se 

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de ca 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.

 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler