2012-10-29 10:09Pressmeddelande

Pressinbjudan - frukost om piratkopiering av möbler 121101. Vad händer och vad gäller?

null

Datum och tid:                2012-11-01, kl 08:15 – 09:00
Plats:                              Svenskt Näringsliv, Södra Hamngatan 53, Göteborg (ring på porttelefonen).

Den 1 november samlas den svenska möbelbranschen i Göteborg för en utbildning i immaterialrätt.
Det innebär andra nationella kurstillfället av totalt tre.
Några av Sveriges mest namnkunniga möbelproducenter - Johan Lindau, vd Blå Station, Peter Jiseborn, vd Swedese och Lars Bülow, Brand and Design director Lammhults Design Group - berättar om hur kopieringen av möbler blivit ett reellt problem och hur branschen påverkas. De pratar också om drivkraften till att utveckla nya produkter och formgivning. Advokat Eva Blum, Advokatfirman Lindahl, talar om de olika immaterialrättsliga rättigheterna och hur man kan skydda möbler samt de rättsliga konsekvenserna av att tillverka och handla med kopior. Medverkar gör också Markus Dahlberg, PRV.

Utbildningen är grundläggande immaterialrätt och vänder sig till personer verksamma i möbelindustrin, såväl i handel- som producentled samt arkitekter och inredare.

Välkommen till pressfrukost kl 8:15 – 09:00. Vid pressträffen medverkar föredragshållarna och de ger en aktuell bild av problemet med piratkopiering av möbler för såväl branschen som för sina egna företag, samt en sammanfattning av dagens kursinnehåll.

Representanter från media är också välkomna att delta under hela dagskursen.             

Anmäl deltagande till Elin Quist, Trä- och Möbelföretagen senast den 31 oktober, e-post elin.quist@tmf.se.

För mer information vänligen kontakta:
Cecilia Ask Engström, chef branschutveckling Trä- och Möbelföretagen
cecilia.ask.engstrom@tmf.se 070-381 72 06
Susanne Rudenstam, kommunikationschef Trä- och Möbelföretagen
susanne.rudenstam@tmf.se 070-214 37 72

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med medlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarfrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler